Chứng nhận Kitemark cho phần mềm an toàn trực tuyến đối với trẻ em- Chương trình các nhà hỗ trợ

Nền tảng chương trình

Đội phòng chống tội phạm công nghệ cao bộ nội vụ, Ofcom tài trợ cho sự phát triển tiêu chuẩn, Kitemark lên kế hoạch cho các nhà cung cấp dịch vụ internet cũng như các sản phẩm phần mềm với mục tiêu bảo vệ trẻ em khỏi những tính năng không ưa chuộng từ  công nghệ internet.

Dự án là sự liên kết với BSI như cơ quan tiêu chuẩn quốc gia tại Anh, Bộ nội vụ, Ofcom, các đại diện ISPs, các nhà phát triển ứng dụng để tăng tiêu chuẩn các ứng dụng lọc, giám sát, ngăn chặn cho thị trường Anh.

Các nhà hỗ trợ đề án An toàn trực tuyến trẻ em Kitemark

 • Công nghệ 8e6 
 • Di động thích nghi
 • AOL
 • BASDA
 • BBC trực tuyến
 • BBFC
 • Nhóm đặc nhiệm Internet Becta
 • Bluecoat
 • Borderware
 • Brightfilter
 • BSI (Viện tiêu chuẩn Anh)
 • Cabinet Văn phòng 
 • Trung tâm điện toán, trách nhiệm xã hội
 • Trung tâm kiểm soát hội thoại
 • Mạng lưới trẻ em quốc tế
 • Commtouch
 • Tư duy Crisp
 • Dubit
 • Fortinet
 • Công ty F-Secure 
 • Phần mềm giám hộ 
 • Văn phòng tại nhà
 • IBM
 • Ủy ban giám sát độc lập các tiêu chuẩn dịch vụ thông tin điện thoại (ICSTIS)
 • Tương tác truyền thông trong nhóm bán lẻ
 • Hiệp hội kiểm soát nội dung internet
 • Tổ chức canh phòng Internet
 • Intertek
 • ISPA
 • Dạy và Học Scotland
 • Hệ thống Lightspeed 
 • McAfee
 • Giaó dục đa phương tiện
 • Message Labs
 • Microsoft
 • Mobile Broadband Group
 • NAI
 • National Childrens Home Taskforce
 • National Computing Centre
 • Netintelligence
 • Netsweeper
 • NTL
 • Ofcom
 • Pacsis
 • Public Sector Forums
 • Rulespace
 • Secure Computing
 • SmoothWall
 • Solarsoft Ltd
 • Sophos
 • StreamShield
 • Surfpatrol
 • Symantec
 • THUS Plc
 • t-Scheme
 • Virgin Media
 • Wanadoo
 • Websense
 • Wise Kids
 • Yahoo
 • Yousurf
 • Zentec Solutions