Flood Protection & Waterproofing Materials

Phương án dấu Kitemark đối với các sản phẩm chống lũ lụt

Khí hậu đang thay đổi trên toàn thế giới và trong những năm gần đây đã có các thành công nhất định trong công tác phòng chống lũ lụt ở Anh. Phòng chống lũ lụt thông qua hàng loạt các nhà sản xuất sản phẩm ngăn chặn lũ lụt để phù hợp với các trường hợp và công trình khác nhau.

Thông số kỹ thuật cho hoạt động đánh giá đối với hai loại sản phẩm được phát triển bởi HR Wallingford cùng với BSI.

 • Các sản phẩm có thể di chuyển để lắp đặt rào cản xung quanh không gian tòa nhà ví dụ như cửa và gạch không khí
 • Rào chắn tạm thời và rào chắn di động được lắp đặt gần tòa nhà nhưng không liên quan đến tòa nhà
 • Hệ thống bơm nước hợp lý

Các sản phẩm được kiểm tra với mục đích giám định sự gian lận tại HR Wallingford và là mục tiêu cho các bài kiểm tra tại nhà máy để đảm bảo chất lượng sản phẩm

Các tiêu chuẩn bao gồm:

 • Sản phẩm chống lũ lụt

          Phần 1: sản phẩm tạo quang cảnh cho tòa nhà

 • Sản phẩm chống lũ lụt

          Phần 2: Các sản phẩm chống lũ lụt tạm thời và có thể thoát nước

 • PAS 1188-3:2009 -  Sản phẩm chống lũ lụt

           Phần 3: các tòa nhà và xây dựng hệ thống dạng váy

 • PAS 1188-4:2009 -  Sản phẩm chống lũ lụt

          Phần 4: các sản phẩm Demountable


Các nguyên vật liệu chống thấm nước từ mái nhà

Khi kiểm nghiệm các sản phẩm, BSI xem xét mức độ chống thấm nước nếu được yêu cầu, và khả năng chống lửa. Các tấm nền Bitumen sử dụng trong các tầng hầm và phòng tầng hầm có thể được kiểm nghiệm đối với tiêu chuẩn chứng nhận dấu Kitemark.

Các tiêu chuẩn bao gồm

 • EN 13970
 • Tấm chống thấm di động – Tấm kiểm soát thoát hơi nước bitumen
 • EN 13707
 • Tấm chống thấm di động – Tấm gia cố chống thấm mái nhà bitumen
 • EN 13969
 • Tấm chống thấm di động – Tấm chống thấm ướt bitumen bao gồm tấm bitumen tầng hầm
 • Các sản phẩm liên quan đến Geotextile