Phòng thí nghiệm hiệu chuẩn công tơ mét taxi

BSI đã hiệu chuẩn mọi công tơ mét taxi được sử dụng trong taxi theo quy định bởi Cơ quan vận chuyển công cộng ở Luân Đôn hơn 25 năm qua. Gần một triệu công tơ mét! Phòng thí nghiệm chuyên dụng và hiện đại chúng tôi cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn, giám định hoàn chỉnh được thiết kế để đáp ứng hầu hết nhu cầu cần thiết.