Tiến trình ngành công nghiệp

Đối với các ngành dịch vụ về phòng thí nghiệm được công nhận như an toàn cá nhân, thiết bị bảo hộ cá nhân, chữa cháy, năng lượng, cửa sổ và cửa, vận chuyển và chăm sóc sức khỏe, BSI – cơ quan thông báo về nhãn hiệu CE và chủ nhân dấu uy tín Kitemark- một trong những cơ quan có khả năng kiểm tra và chứng nhận rộng rãi nhất thế giới.