Thiết bị phát thanh và thiết bị đầu cuối viễn thông

Thiết bị phát thanh và thiết bị đầu cuối viễn thông (RTTE)

Là một cơ quan thông báo cho chỉ thị RTTE, BSI cung cấp hướng dẫn nhà sản xuất và nhà nhập khẩu trong lộ trình áp dụng và thực tế để tuân thủ tốt nhất phù hợp với cấu trúc hiện tại của bạn.

Thêm vào đó, đội ngũ nhân viên chứng nhận có hiểu biết sâu rộng mà chúng tôi chỉ định đưa ra việc giám định cơ sở vật chất để giúp bạn thiết kế sản phẩm tuân theo các yêu cầu luật pháp có thể ứng dụng được cho dù thị trường dự kiến ở bất cứ nơi đâu, thương hiệu BSI có thể giúp thị trường sản phẩm của bạn.


Tại sao chọn BSI để chứng nhận sản phẩm

Là một cơ quan thông báo, chúng tôi được tin cậy trên toàn thế giới trong việc đảm bảo sản phẩm, thiết bị đáp ứng các chỉ thị chứng nhận sản phẩm và tiến trình chứng nhận.

  • Kinh nghiệm – BSI là một trong những cơ quan Thông báo toàn diện và được tin cậy nhất thế giới với các chuyên gia có chuyên môn cao và kinh nghiệm trong việc giúp đỡ khách hàng thông qua các quy trình phức tạp.
  • Tiếp cận và sẵn sàng – đội ngũ nhân viên nhiệt huyết chúng tôi luôn sẵn sàng và đón chờ để giúp bạn thực hiện các nhu cầu chứng nhận sản phẩm được chọn.
  • Tốc độ thị trường – các chuyên gia chuyên môn cao cho phép BSI có thể cung cấp một trong những dịch vụ tốc độ cao nhất trên thị trường thông qua việc đem lại cho bạn những lợi thế và khởi đầu nhanh hơn đối thủ
  • Tiếp cận thị trường – là một tổ chức toàn cầu, BSI có thể giúp bạn đạt được những thành công trong thị trường và dòng chảy kinh doanh trên thế giới thông qua hệ thống hơn 50 văn phòng trên toàn cầu ở 120 thị trường quốc trế.