Những khóa đào tạo về thực hiện tiêu chuẩn ISO 13485 Thiết bị Y tế

Khóa đào tạo hai ngày này đã được thiết kế để cung cấp cho các học viên kiến thức và các bước trong quá trình để họ có thể thực hiện hệ thống quản lý chất lượng một cách hiệu quả phù hợp với tiêu chuẩn ISO 13485:2003. Khóa học này giới thiệu về những thuật ngữ cần thiết để có thể hiểu, phát triển và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng.


Ai nên tham gia?

 • Bất cứ ai tham gia vào quá trình xác định, hoạch định, hoặc thực hiện tiêu chuẩn ISO 13485 dựa vào hệ thống quản lý chất lượng.
 • Đại diện quản lý
 • Các thành viên của đội thực hiện tiêu chuẩn

Tôi sẽ học những gì?

Khi hoàn thành khóa học, các học viên có thể:

 • Mô tả các nguyên tắc cơ bản của hệ thống quản lý chất lượng
 • Giải thích về mục đích, cấu trúc và các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 13485 
 • Áp dụng quy trình thực hiện một hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng các yêu cầu của ISO 13485 
 • Chuẩn bị cho chứng nhận ISO 13485

Các lợi ích là gì?

 • Thực hiện bước đầu tiên hướng tới chứng nhận tiêu chuẩn ISO 13485
 • Hiểu cách bạn có thể đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của khách hàng và quy định
 • Tìm cách tăng hiệu quả và tiết kiệm chi phí thông qua quản lý chất lượng
 • Theo dõi chuỗi cung ứng để đạt được sự cải tiến thường xuyên

Bao gồm những gì?

 • Ghi chú về khóa đào tạo
 • Bữa trưa
 • Đồ ăn nhẹ
 • Chứng nhận tham gia khóa học