Cơ quan nghiên cứu hạt nhân ANSTO của Úc đã ưu tiên mọi người bằng cách tăng cường quản lý sức khỏe và an toàn thông qua chứng nhận BSI theo Tiêu chuẩn ISO 45001

 

Tổ chức Khoa học và Công nghệ Hạt nhân của Úc (ANSTO) là một cơ quan của chính phủ liên bang Úc. Được thành lập cách đây hơn 60 năm, là cơ quan giám sát một số cơ sở hạ tầng khoa học và nghiên cứu quốc gia quan trọng của đất nước, bao gồm cả lò phản ứng hạt nhân duy nhất của Úc. ANSTO trực tiếp sử dụng 1.400 nhân viên tại hai cơ sở ở Sydney và ở Melbourne, đồng thời cũng làm việc với nhiều nhà thầu tại chỗ.

Khi nói đến An toàn và Sức khỏe tại nơi làm việc (WHS), từ 'hạt nhân' trong tên của ANSTO đề cập đến các mối nguy hiểm của bức xạ, nhưng phạm vi rộng các hoạt động mà ANSTO tiến hành có nghĩa là ANSTO cũng phải quản lý vô số các mối nguy hiểm khác. Chúng bao gồm các rủi ro từ: vật liệu hóa học và sinh học, làm việc trong không gian hạn chế và ở độ cao, tiếng ồn, nhà máy và máy móc, thiết bị điện, xây dựng và bảo trì, nghiên cứu thực địa, xử lý thủ công, các yếu tố công thái học và tâm lý xã hội. Tổ chức cũng phải lập kế hoạch cho các trường hợp khẩn cấp.

Chứng nhận BSI theo Tiêu chuẩn ISO 45001 làm nền tảng cho giá trị cốt lõi của ANSTO rằng sức khỏe và sự an toàn của con người là điều tối quan trọng. Tạo ra niềm tin giữa các bên liên quan, thể hiện trách nhiệm đối với họ và công chúng, góp phần vào khả năng phục hồi của tổ chức và phù hợp với cam kết của chính phủ Úc đối với các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc (UNSDGs), đặc biệt là SDG 8, thúc đẩy công việc và kinh tế tử sự phát triển.

Tại sao chúng tôi chọn BSI

  • ANSTO có quan hệ đối tác quốc tế mạnh mẽ, do đó chứng nhận được công nhận trên toàn cầu từ một tổ chức quốc tế có uy tín như BSI đã tạo thêm uy tín cho chứng nhận của chúng tôi.

    SHELLEY LEVY, LEADER WHS SYSTEMS, HIGH RELIABILITY, ANSTO

    Ansto logo
  • Tất cả các cơ sở hoạt động của ANSTO hiện hoạt động theo một Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe, được hỗ trợ chứng nhận bởi BSI theo Tiêu chuẩn ISO 45001. Điều này được các cơ quan quản lý của chúng tôi coi trọng, thể hiện cam kết của ban lãnh đạo chúng tôi đối với phương pháp tốt nhất và củng cố lòng tin của công chúng đối với ANSTO. Chúng tôi từ lâu đã có mối quan hệ hữu ích với BSI và họ đã là một đối tác hỗ trợ cao trong hành trình chứng nhận ISO 45001 của chúng tôi.

    KAREN WOLFE, GENERAL MANAGER, HIGH RELIABILITY, ANSTO

    People with client