ISO/TS 16949 for small and medium-sized businesses (SMEs)

This international standard is designed for your business. ISO/TS 16949 outlines effective quality management for all automotive companies – whether your organisation is multi-national or operates from a single site. And small businesses can open up international trade opportunities by introducing ISO/TS 16949 to the way they work.


Shaping ISO/TS 16949 for SMEs

You can prioritise quality with ISO/TS 16949. The international technical specification can bring the best processes and controls to your business – even if you have less time and a tighter budget to work with. That’s because we understand how to overcome these challenges. We can help you adapt ISO/TS 16949 to your needs with a package that’s customised for your business. This only includes the products and services you need so we can cut the unnecessary cost and complexity of working with ISO/TS 16949. You will discover how the standard helps you to continually improve and stay competitive by adopting more efficient ways of working. And improved processes lead to a better quality of product. In fact, the standard will show you how to make changes for the better across all areas of your business. Especially as an ISO/TS 16949 management system can be integrated with ISO 9001 Quality Management, 14001 Environmental Management and OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Management.  Chương trình tư vấn liên kết

Để nhận thêm hỗ trợ và lời khuyên, bạn cần được chứng nhận qua chương trình tư vấn liên kết. Chúng tôi có thể kết nối bạn với hơn 200 thành viên UK người đưa ra những dịch vụ tư vấn chuyên môn độc lập với BSI.

Để nhận thêm hỗ trợ và lời khuyên, bạn cần được chứng nhận qua chương trình tư vấn liên kết. Chúng tôi có thể kết nối bạn với hơn 200 thành viên UK người đưa ra những dịch vụ tư vấn chuyên môn độc lập với BSI.

Help us to shape standards

We’re open to suggestions for new standards and take these to consultation with industry associations or equivalent organisations. We make sure we get the standards right by working with representatives from consumer organisations; professional institutions; certification, testing and inspection bodies; educational establishments; research organisations; UK notified bodies; enforcement bodies; and government departments.


Tại sao nên làm việc với BSI?

Chúng tôi tiên phong về tiêu chuẩn hơn 100 năm trước và hiện đang dẫn đầu thị trường. Đồng thời đã hỗ trợ hơn 80.000 Tổ chức từ những thương hiệu hàng đầu thế giới đến doanh nghiệp vừa và nhỏ tại 150 quốc gia để đạt được lợi thế cạnh tranh. Là một trong số ít những Tổ chức hiểu rõ tiêu chuẩn một cách toàn diện, chúng tôi không chỉ xem xét sự phù hợp với Tiêu chuẩn mà còn tạo ra các tiêu chuẩn mới và đào tạo các nhóm thành viên trên toàn cầu để áp dụng và thực hiện những tiêu chuẩn tốt hơn. Sự hiểu biết của chúng tôi có thể làm thay đổi doanh nghiệp.