Chứng nhận ISO / TS 16949

Chứng minh bạn quản lý và cung cấp chất lượng hàng ngày. Được chứng nhận quản lý chất lượng ISO / TS 16949 và bạn sẽ mở ra những cơ hội kinh doanh toàn cầu. Tiêu chuẩn là một yêu cầu đối với doanh nghiệp trong thương mại quốc tế, mà bạn cần đạt được công nhận để phát triển, cạnh tranh và thành công.


Làm thế nào để đạt được chứng nhận tiêu chuẩn ISO / TS 16949

Chúng tôi làm cho quá trình chứng nhận đơn giản. Sau khi nhận được đơn yêu cầu, chúng tôi chỉ định một quản lý khách hàng sẽ hướng dẫn bạn và doanh nghiệp thông qua các bước sau đây.

1. Phân tích khoảng cách

Đây là một dịch vụ tiền đánh giá tùy chọn mà ở đó chúng ta có một cái nhìn sâu hơn về quản lý chất lượng hiện tại và so sánh nó với các yêu cầu của ISO / TS 16949. Việc này giúp nhận diện các vùng cần phải làm việc nhiều hơn trước khi chúng tôi thực hiện một đánh giá chính thức, tiết kiệm cho bạn thời gian và tiền bạc.

2. Đánh giá chính thức

Việc này xảy ra trong hai giai đoạn. Đầu tiên chúng ta xem xét việc chuẩn bị sẵn sàng của tổ chức để đánh giá bằng cách kiểm tra nếu các thủ tục tiêu chuẩn ISO / TS 16949 là cần thiết và các công tác kiểm soát đang được phát triển. Chúng tôi sẽ chia sẻ chi tiết các phát hiện của chúng tôi để nếu chúng ta tìm thấy những lỗ hổng, bạn có thể đóng chúng lại. Nếu tất cả các yêu cầu được thực hiện, chúng tôi sẽ đánh giá việc thực hiện các thủ tục và các kiểm soát bên trong tổ chức để đảm bảo chúng đang làm việc hiệu quả như được yêu cầu xác nhận

3. Chứng nhận và vượt xa

Khi bạn đã vượt qua đánh giá chính thức, bạn sẽ nhận được một chứng nhận tiêu chuẩn ISO / TS 16949, có hiệu lực trong ba năm. Ngưới quản lý khách hàng sẽ giữ liên lạc trong suốt thời gian này, đến thăm bạn thường xuyên để đảm bảo hệ thống của bạn không chỉ vẫn  phù hơp, mà còn liên tục cải tiến.

 


Tại sao nên làm việc với BSI?

Chúng tôi tiên phong về tiêu chuẩn hơn 100 năm trước và hiện đang dẫn đầu thị trường. Đồng thời đã hỗ trợ hơn 80.000 Tổ chức từ những thương hiệu hàng đầu thế giới đến doanh nghiệp vừa và nhỏ tại 150 quốc gia để đạt được lợi thế cạnh tranh. Là một trong số ít những Tổ chức hiểu rõ tiêu chuẩn một cách toàn diện, chúng tôi không chỉ xem xét sự phù hợp với Tiêu chuẩn mà còn tạo ra các tiêu chuẩn mới và đào tạo các nhóm thành viên trên toàn cầu để áp dụng và thực hiện những tiêu chuẩn tốt hơn. Sự hiểu biết của chúng tôi có thể làm thay đổi doanh nghiệp.