Chuyển tiếp từ khóa đào tạo ISO / IEC 27001: 2005 sang ISO / IEC 27001: 2013

Khóa học một ngày này dành cho những người đã có hoặc đang thực hiện một ISMS phù hợp với ISO / IEC 27001: 2005.

Khi tiêu chuẩn được cập nhật ISO / IEC 27001: 2013 đã có, tất cả những ai quan tâm đến tiêu chuẩn hiện nay có thể biết những gì được yêu cầu để phù hợp với tiêu chuẩn hiện tại.

Điều này có thể đặc biệt hữu ích khi chiến lược chuyển đổi sẽ tái sử dụng tài liệu ISMS hiện có và xử lý theo tiêu chuẩn hiện hành.

Bạn sẽ tìm hiểu cấu trúc được cập nhật của tiêu chuẩn ISO / IEC 27001: 2013 và các khái niệm mới như bối cảnh của một tổ chức và các đánh giá hoạt động.

 


Ai nên tham gia?

Khóa này là dành cho những người liên quan trong quá trình cấp chứng nhận ISO / IEC 27001: 2005 đặc biệt những người thực thi ISMS nội bộ và bên ngoài.

Những người đảm nhận các chức vụ được đề nghị bao gồm:

 • Các quản lý an ninh thông tin
 • Các quản lý an ninh công ty và CNTT
 • Các quản lý quản trị doanh nghiệp
 • Các nhà quản lý rủi ro và viên chức
 • Chuyên gia tư vấn an toàn thông tin

Điều kiện tiên quyết: Bạn phải tham dự và vượt qua giới thiệu của BSI cho tiêu chuẩn ISO / IEC 27001: 2005 hoặc ISO / IEC 27001: 2005 thực hiện khóa đào tạo hoặc một chương trình tương đương trong một tổ chức đào tạo được công nhận. Để xác minh điều này, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp một bản sao của chứng nhận được trao.

Tôi sẽ học những gì?

 • Cấu trúc cao cấp mới của tiêu chuẩn ISO / IEC 27001: 2013 là gì
 • Các yêu cầu của tiêu chuẩn là gì
 • Làm thế nào để nhận ra sự khác biệt giữa các phiên bản năm 2005 và phiên bản tiêu chuẩn 2013
 • Những chu trình được cập nhật áp dụng cho một tổ chức ISMS

Những lợi ích gì?

Công ty bạn sẽ có kiến thức nội bộ để thực hiện một quá trình chuyển đổi hiệu quả hơn khi chuyển qua ISMS hiện có để phù hợp với tiêu chuẩn ISO / IEC 27001: 2013.

Chương trình bao gồm những gì?

 • Giải khát
 • Bữa trưa
 • Những ghi chú khóa đào tạo
 • Chứng nhận tham dự