Khóa Đào Tạo An Ninh Điện Toán Đám Mây: Đánh Giá Viên được Chứng nhận STAR

Với chứng chỉ STAR các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây có khả năng chứng minh chứng nhận Liên Minh An Ninh Điện Toán (CSA), Sổ Đăng Ký An Ninh, Tín Nhiệm  và  Đảm Bảo Chất Lượng (STAR) của họ được đánh giá một cách độc lập đối với mô hình hoàn thiện chứng nhận STAR mới.

Mô hình hoàn thiện kiểm tra kết quả hoạt động bảo mật của nhà cung cấp dịch vụ đối với Ma Trận Kiểm Soát Đám Mây (CCM) của CSA (Liên Minh An Ninh Điện Toán) để cấp cho cấp độ toàn diện.

Chỉ có đánh giá viện được cấp chứng chỉ SAR có thể đánh giá nhà cung cấp dịch vụ đối với CCM để khuyến nghị  Chứng nhận STAR.

Được dẫn dắt bởi một người giảng dạy giàu kinh nghiệm, khóa học hai ngày này sẽ giúp bạn học cách làm thế nào để tiến hành một đánh giá cho chứng nhận STAR và sẽ làm việc qua một nghiên cứu trường hợp chi tiết  dạy cho bạn làm thế nào để xác định chỉ số chứng nhận STAR. Để hoàn thành thành công khóa học này, bạn cần phải vượt qua một kỳ thi.

 


Ai nên tham dự?

Chỉ có đánh giá viện có đủ trình độ, được  chứng nhận ISO / IEC 27001  làm việc cho các cơ quan chứng nhận đã được công nhận bởi Diễn đàn Công nhận Quốc tế (IAF), thành viên tiêu chuẩn ISO / IEC 27.006 có thể tham dự khoá học này.

 

Tôi sẽ học gì?

 • Làm thế nào để xác định các vùng kiểm soát đặc biệt của CCM và phân biệt chúng
 • Hoàn thiện là gì và mô hình hoàn thiện chứng nhận STAR hoạt động như thế nào
 • Làm thế nào để áp dụng mô hình hoàn thiện khi đánh giá các kiểm soát an ninh của nhà cung cấp
 • Tính toán một điểm số hoàn thiện cho mỗi khu vực  kiểm soát CCM như thế nào
 • Làm thế nào để tính được cấp độ hoàn thiện của nhà cung cấp từ các điểm số hoàn thiện
 • Làm thế nào để kiến nghị chứng nhận STAR  

 

Tổ chức của tôi sẽ được lợi gì?

 • Là một Cơ quan chứng nhận được công nhận, tổ chức sẽ có thể tiến hành các cuộc đánh giá STAR và cấp chứng nhận STAR

 

Bao gồm những gì?

 • Bạn sẽ đạt được 16 điểm CPD sau  khi hoàn tất khóa học
 • Các món ăn nhẹ cùng đồ uống
 • Bữa trưa
 • Tài liệu khóa học
 • Bút và Sổ tay
 • Giấy chứng nhận tham dự