Giới thiệu các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO / IEC 27001: 2013 Khóa học Hệ Thống Quản Lý An Toàn Thông Tin (ISMS)

Thiết lập một hệ thống ISMS có thể đơn giản hoặc phức tạp tùy theo nhu cầu của tổ chức. Tuy nhiên, thậm chí biết được bắt đầu ở đâu khi xem xét thiết lập một ISMS đã là thách thức.

Trong khóa học một ngày này, các chuyên gia giảng dạy của chúng tôi sẽ giải thích các yêu cầu của tiêu chuẩn hiện hành để giúp bạn hiểu làm thế nào có thể áp dụng cho tổ chức và những lợi ích tiềm năng của việc áp dụng nó.

Do đó bạn sẽ được chuẩn bị tốt hơn để thực hiện thiết lập một ISMS phù hợp với các tiêu chuẩn hiện hành, khi nền tảng, các khái niệm được cập nhật, các nguyên tắc, thuật ngữ và định nghĩađược sử dụng trong tiêu chuẩn ISO / IEC 27001: 2013 được giải thích đầy đủ và thảo luận

Các yêu cầu khóa học cũng sẽ giúp bạn hiểu được tiêu chuẩn hoạt động như thế nào để chuẩn bị tham dự các khóa học đánh giá nội bộ hàng đầu.

Ai nên tham dự?

Những người quan tâm hoặc chịu trách nhiệm quản lý an toàn thông tin, bảo vệ và quản lý dữ liệu, quản trị doanh nghiệp, rủi ro và tuân thủ, các hệ thống quản lý, an ninh, dịch vụ CNTT, nguồn nhân lực, các báo cáo tài chính và kế toán và bất kỳ lĩnh vực kinh doanh nào tương tác với dữ liệu cá nhân rủi ro cao.

Các vị trí công việc được đề xuất và đội nhóm gồm:

 • Quản lý an toàn thông tin
 • Quản lý CNTT và an ninh doanh nghiệp
 • Quản lý quản trị doanh nghiệp
 • Quản lý rủi ro và tuân thủ
 • Quản Lý Nguồn Nhân Lực
 • Quản lý Tài Chính và Kế Toán
 • Đội pháp lý nội bộ
 • Đội quản trị hồ sơ và dữ liệu cá nhân

Tôi sẽ học gì?

 • Quản lý an toàn thông tin (ISM) là gì?
 • Tại sao ISM quan trọng đối với một tổ chức?
 • Những lợi ích của ISM là gì?
 • Nền tảng của ISM là gì?
 • Các khái niệm và nguyên lý cốt lõi trong tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013
 • Các thuật ngữ và định nghĩa được dùng
 • Những yêu cầu chính của tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013

 

Những lợi ích gì?

 

 • Công ty sẽ biết được cái gì được yêu cầu trước khi áp dụng tiêu chuẩn
 • Doanh nghiệp sẽ  nhận thức được những lợi ích tiềm ẩn khi áp dụng tiêu chuẩn
 • Tổ chức sẽ có thể xem xét làm thế nào ứng dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 làm việc một cách  thiết thực trong doanh nghiệp.

 

Khóa học bao gồm những gì?

 

 • Thức ăn nhẹ và đồ uống
 • Bữa trưa
 • Các ghi chú khóa học
 • Chứng nhận tham dự