Đánh giá viên nội bộ ISO 9000

Đào tạo kiểm toán viên nội bộ đạt yêu cầu theo ISO 9001 và đảm bảo thành công trong kinh doanh tương lai thông qua các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất. Hoàn thành khóa đào tạo Kiểm toán viên nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001 và đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng tổ chức đạt được những thành tựu tốt nhất

Làm việc với các giảng viên xuất sắc chúng tôi, bạn sẽ trở nên tự tin hơn khi hoạch định, thực hiện một cuộc kiểm toán hiệu quả, cũng như báo cáo và có hành động khắc phục. Bạn sẽ xây dựng lòng tin giữa các đồng nghiệp và khách hàng của mình bằng cách cung cấp một hệ thống quản lý chất lượng mạnh mẽ và hiệu quả, tuân thủ theo ISO 9001 

Thường xuyên giám sát các tiêu chuẩn chất lượng sẽ giúp bạn đạt được và duy trì chứng nhận ISO 9001 quốc tế và khóa học hai ngày này sẽ trang bị cho bạn những kỹ năng để thiết kế khung đánh giá nội bộ riêng. Các buổi hội thảo, thuyết trình và các hoạt động thực hành sẽ tạo nên nền tảng kiến thức vững chắc về đánh giá các tiêu chuẩn chất lượng

Ai nên tham dự

 • Nhân viên chịu trách nhiệm thực hiện đánh giá nội bộ
 • Những người muốn giám sát hiệu quả hoạt động hệ thống quản lý chất lượng
ISO 9001, tiêu chuẩn phổ biến nhất trên thế giới về quản lý chất lượng, đang được xem xét, một phiên bản cập nhật dự kiến được phát hành vào cuối năm 2015

Tôi sẽ học những gì?

 • Có được kiến thức tổng quan về các tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 
 • Tìm hiểu xem làm thế nào để thiết lập các mục tiêu, kế hoạch và thực hiện đánh giá các tiêu chuẩn chất lượng
 • Nắm bắt được các kết quả từ thái độ nhân viên ảnh hưởng đến đánh giá quản lý chất lượng 
 • Có thể tự tin báo cáo kết quả và đưa ra hành động khắc phục.

Ai sẽ nhận được lợi ích?

 • Được trang bị tốt hơn để duy trì tuân thủ với các yêu cầu ISO 9001: 2008 
 • Nắm bắt xem nhân viên nào có trách nhiệm quản lý chất lượng và nâng cao nhận thức
 • Quản lý các rủi ro và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng 
 • Hãy tự tin rằng tổ chức của bạn có thể tin tưởng vào các đánh giá viên nội bộ có trình độ

Khóa học bao gồm những gì?

 • Ghi chú về khóa đào tạo
 • Ăn trưa
 • Giải khát