Các nền tảng để thực hiện ISO 9001 QMS

Tìm hiểu làm thế nào để áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 vào tổ chức của bạn sau khi tham dự khóa đào tạo thực hiện ISO 9001 

Các chuyên gia chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn làm thế nào để tiến hành một hệ thống quản lý chất lượng và làm thế nào để đáp ứng các yêu cầu chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 

Trong hai ngày, bạn sẽ hoàn thành các bài tập viết và thực hành, sau đó bạn sẽ có một cái nhìn toàn diện về cách thức để đạt được và duy trì một tiêu chuẩn chất lượng làm tăng hiệu quả hoạt động và hiệu lực. Với tiêu chuẩn ISO 9001: 2008, bạn có thể tự tin khi thu hút được nhiều khách hàng và đạt được sự hài lòng từ họ


Ai nên tham gia?

 • Bất cứ ai chịu trách nhiệm về việc thực hiện tiêu chuẩn ISO 9001: 2008
 • Những người muốn hiểu rõ các yêu cầu trong ISO 9001: 2008
 • Những người quản lý, điều hành có liên quan trong việc ban hành ISO 9001: 2008
“Thông qua việc đạt được chứng nhận ISO 9001 với BSI, chúng tôi cam kết và xác nhận với các nhân viên, các thành viên và các đối tác của mình rằng chúng tôi cung cấp một dịch vụ khách hàng xuất sắc."

Tôi sẽ học những gì?

 • Hiểu được các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 trong bối cảnh công ty bạn
 • Tìm hiểu cách xây dựng cấu trúc cho hệ thống tiêu chuẩn chất lượng riêng nhất
 • Đánh giá tiêu chuẩn hiện tại, giới thiệu vai trò và trách nhiệm mới
 • Đi đầu trong việc hoạch định thực hiện ISO, hệ thống tài liệu và các hoạt động về chất lượng
 • Đạt được khả năng biên soạn hướng dẫn về chất lượng, các báo cáo chính sách và các thủ tục
 • Thiết lập mục tiêu và đo lường hiệu quả hoạt động khi chuẩn bị cho đánh giá
 • Nâng cao phát triển nghề nghiệp liên tục 

Tôi sẽ đạt được lợi ích gì?

 • Đạt được lợi thế cạnh tranh nhờ sử dụng một hệ thống quản lý chất lượng đẳng cấp thế giới
 • Đạt được những phần thưởng cho một tiêu chuẩn chất lượng quốc tế và nâng cao sự tự tin các bên liên quan
 • Xây dựng nên một văn hóa luôn cố gắng đạt được mục tiêu, duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chuẩn 
 • Chia sẻ kiến thức và hỗ trợ các nhân viên với các vai trò và trách nhiệm được xác định rõ ràng
 • Khuyến khích sự tìm hiểu nhiều hơn tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 trong toàn tổ chức của bạn

Khóa học bao gồm những gì?

 • Ghi chú về khóa đào tạo
 • Ăn trưa
 • Giải khát