Phiên bản ISO 9001:2015

Doanh nghiệp đã thay đổi một cách hoàn toàn kể từ khi phiên bản cuối cùng năm 2000; công nghệ đã thay đổi cách chúng ta làm, các giới hạn về mặt địa lý cũng không còn quan trọng trong sự phát triển kinh tế toàn cầu, chuỗi cung ứng đang ngày càng trở nên phức tạp và các thông tin có sẵn đang nhân lên theo cấp số mũ. 

Để đảm bảo rằng ISO 9001 tiếp tục phục vụ các tổ chức và duy trì sự liên quan trong mỗi thị trường ngày nay, tiêu chuẩn đó đã được cải biên để giải quyết những thay đổi trong việc kinh doanh trên thế giới.

Một thứ vẫn duy trì không đổi đó chính là muốn thành công, doanh nghiệp phải thay đổi để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của khách hàng. ISO được soạn thảo với nguồn gốc luôn nghĩ đến khách hàng và điều này cũng duy trì sự ưu tiên đối với ISO 9001:2015.


Chi tiết hơn về phiên bản ISO 9001


Những tin tức mới nhất về phiên bản ISO 9001:2015

BSI đạt được sự công nhận toàn cầu đầu tiên là từ ANAB để chứng nhận cho tổ chức về tiêu chuẩn Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn mới ISO 9001:2015.

Chúng tôi tự hào thông báo rằng BSI lần đầu tiên nhận được sự công nhận chính thức toàn cầu từ ANSI-ASQ Hội đồng Chứng nhận Quốc gia (ANAB) để chứng nhận các tổ chức đạt tiêu chuẩn mới về Quản lý chất lượng, ISO 9001:2015. Quyết định được đưa ra tuy nhiên việc sử dụng ISO/FDIS 9001:2015 và chứng chỉ ISO 9001:2015 được công nhận không thể phát hành cho tới khi tiêu chuẩn được xuất bản, hi vọng vào tháng 9 năm 2015.


Lợi ích của tiêu chuẩn mới

Đem lại những cải thiện môi trường và cải thiện thường xuyên trong chính trái tim của doanh nghiệp

Tiêu chuẩn đã được chỉnh sửa sẽ đảm bảo rằng việc quản lý môi trường hiện nay hoàn toàn thống nhất và song song với những chiến lược kinh doanh của tổ chức

Tính lãnh đạo

Sự tham gia đông đảo hơn trong hệ thống quản lý của bạn thông qua đội lãnh đạo sẽ đảm bảo việc thúc đẩy toàn bộ tổ chức tới mục tiêu và mục đích của tổ chức.

Giới thiệu về quản ly rủi ro và cơ hội

Gia cố việc sử dụng hệ thống quản lý như một công cụ quản lý và hỗ trợ nhận ra những cơ hội kinh doanh nhằm cải thiện tận gốc hệ thống.

Một phương pháp thống nhất

Với một cấu trúc mới có thể áp dụng với tất cả những tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO mới sẽ dễ dàng hơn rất nhiều trong việc thực hiện những hệ thống quản lý cấp số nhân và hợp nhất.Cấu trúc của tiêu chuẩn mới ISO 9001

Tiêu chuẩn mới được mong đợi vào tháng 9 năm 2015, sẽ được dựa trên Annex SL- cấu trúc mới mức độ cao hơn mang lại một cơ cấu chung cho tất cả những tiêu chuẩn hệ thống quản lý. Nó giúp giữ tính thống nhất, song song với những tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác nhau, đưa ra những kết nối những mệnh đề với cấu trúc mức độ cao nhất và áp dụng ngôn ngữ chung xuyên suốt tất cả các tiêu chuẩn.

Những thay đổi quan trọng trong tiêu chuẩn được đề xuất là:

  • Tầm quan trọng của tính lãnh đạo
  • Việc tập trung vào quản lý rủi ro
  • Nhấn mạnh vào việc đánh giá mục tiêu và thay đổi
  • Giao tiếp và nhận thức
  • Ít hơn những tiêu chuẩn sai khiến

Với tiêu chuẩn mới trong nơi làm việc, tổ chức sẽ thấy dễ dàng hơn rất nhiều để kết hợp hệ thống quản lý môi trường của họ với những quá trình kinh doanh cốt lõi và đạt được lợi ích kinh doanh cao hơn.

Tìm hiểu nhiều hơn về khóa đào tạo chuyển đổi 


Hội thảo trực tuyến về phiên bản ISO 9001:2015

Tìm hiểu nhiều hơn về phiên bản mới ISO 9001 và những thay đổi ảnh hưởng tới doanh nghiệp của bạn như thế nào.


 

Giới thiệu về tài liệu cấu trúc Annex SL 

Có được sự hiểu biết tốt hơn về Annex SL- cấu trúc mức độ cao hơn của hệ thống quản lý

 


Xem lại tài liệu ISO- Tầm quan trọng của tính lãnh đạo trong việc xem lại ISO mới

Hiểu biết về tính lãnh đạo đang được kết hợp với những tiêu chuẩn ISO mới ngày nay như thế nào, và giá trị mà nó mang lại 

 


Tài liệu về Phiên bản của ISO – Sự khác nhau giữa một quy trình và phương pháp tiến trình hóa.

Bản tài liệu này đưa ra một tổng quan về sự khác nhau giữa một quy trình và phương pháp quá trình hóa.

 


Phiên bản ISO 9001:2015- Những câu hỏi thường xuyên được hỏi

Ở đây chúng tôi hướng tới việc giải quyết những câu hỏi ban đầu này về việc bạn có thể hỏi khi mới bắt đầu chuyến hành trình trước tiêu chuẩn mới được chỉnh sửa.

 


Phiên bản ISO 9001:2015 – Gói liên lạc nội bộ

Chúng tôi đã tạo ra một gói liên lạc nội bộ cho phiên bản ISO 9001:2015 để giúp bạn đào tạo những bên liên quan nội bộ của bạn. Tải tài liệu hôm nay.

 


Sách trắng tóm tắt ISO- Lợi ích của sự chuyển đổi sớm

Bản sách trắng này đem lại cái nhìn tổng quát về lợi ích đối với doanh nghiệp của bạn khi chuyển đổi sớm sang bản tóm tắt ISO mới.

Tải sách trắng (PDF)

 


Tôi thấy hào hứng trong việc chứng nhận ISO 9001. Tôi nên làm gì ?

ISO 9001:2008 sẽ vẫn có giá trị và công ty sẽ vẫn được lợi khi thực hiện và chứng nhận nó. Chứng chỉ ISO 9001:2008 sẽ vẫn được chấp nhận cho một khoảng thời gian sau 2 năm khi phát hành bản mới về tiêu chuẩn được mong đợi năm 2015, bản được xác định bởi Cơ quan công nhận quốc gia của Vương quốc Anh(UKAS)

Quay lại với những trang ISO 9001 để thấy tại sao nó lại giá trị và chúng tôi có thể giúp bạn để được chứng nhận.