Phiên bản sửa đổi ISO 9001:2015

Các Doanh nghiệp đã thay đổi nhiều kể từ khi phiên bản năm 2000; công nghệ đã thay đổi cách chúng ta thực hiện công việc, các giới hạn về mặt địa lý cũng không còn quan trọng trong sự phát triển kinh tế toàn cầu, chuỗi cung ứng đang ngày càng trở nên phức tạp và các thông tin có sẵn đang nhân lên theo cấp số nhân. 

Để đảm bảo ISO 9001 tiếp tục hỗ trợ các tổ chức và duy trì sự liên quan trong các thị trường ngày nay, tiêu chuẩn đó đã được soát xét để đáp ứng những thay đổi trong việc kinh doanh trên thế giới.

Một điều vẫn  không đổi đó chính là muốn thành công, doanh nghiệp phải thay đổi để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của khách hàng. ISO được soạn thảo dựa trên nhu cầu này  đồng thời duy trì sự ưu tiên đối với ISO 9001:2015.


Chi tiết hơn về phiên bản ISO 9001


Những tin tức mới nhất về phiên bản ISO 9001:2015

BSI đạt được sự công nhận đầu tiên trên toàn cầu từ Tổ chức ANAB về chứng nhận tiêu chuẩn Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.

Chúng tôi tự hào BSI là Tổ chức đầu tiên nhận được công nhận chính thức toàn cầu từ ANSI-ASQ Hội đồng Chứng nhận Quốc gia (ANAB) để chứng nhận các tổ chức đạt tiêu chuẩn mới về Quản lý chất lượng, ISO 9001:2015. Quyết định được đưa ra tuy nhiên việc sử dụng ISO/FDIS 9001:2015 và chứng chỉ ISO 9001:2015 được công nhận không thể phát hành cho tới khi tiêu chuẩn được xuất bản, hi vọng vào tháng 9 năm 2015.


Lợi ích của tiêu chuẩn mới

Mang chất lượng và cải tiến thường xuyên trong doanh nghiệp

Tiêu chuẩn phiên bản mới đảm bảo rằng việc quản lý chất lượng hiện nay hoàn toàn thống nhất và song song với những chiến lược kinh doanh của tổ chức

Lãnh đạo

Có sự tham gia của lãnh đạo trong hệ thống quản lý đảm bảo việc thúc đẩy toàn bộ tổ chức hướng tới mục tiêu.

Giới thiệu về quản lý rủi ro và cơ hội

Củng cố việc sử dụng hệ thống quản lý như một công cụ quản lý và xác định những cơ hội kinh doanh đóng góp vào hoạt động cải tiến.

Tích hợp hệ thống

Cấu trúc mới có thể áp dụng với tất cả những tiêu chuẩn hệ thống quản lý sẽ dễ dàng hơn rất nhiều trong việc thực hiện những hệ thống quản lý tích hợp.Cấu trúc của tiêu chuẩn mới ISO 9001

Tiêu chuẩn mới được ban hành vào tháng 9 năm 2015, sẽ được dựa trên Phụ lục SL- cấu trúc mới mang lại một cơ cấu chung cho tất cả những tiêu chuẩn hệ thống quản lý giúp giữ tính thống nhất, song song với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác nhau, tạo kết nối các điều khoản và áp dụng ngôn ngữ chung xuyên suốt tất cả các tiêu chuẩn.

Những thay đổi quan trọng trong tiêu chuẩn được đề xuất là:

  • Tầm quan trọng của lãnh đạo
  • Tập trung vào quản lý rủi ro
  • Tập trung vào đo lường mục tiêu và thay đổi
  • Trao đổi thông tin và nhận thức
  • Yêu cầu tiêu chuẩn ít hơn

Với tiêu chuẩn mới, tổ chức sẽ dễ dàng tích hợp hệ thống quản lý chất lượng với quá trình kinh doanh cốt lõi và đạt được lợi ích kinh doanh cao hơn.

Tìm hiểu nhiều hơn về khóa đào tạo chuyển đổi 

> Hướng dẫn chuyển đổi ISO 9001:2015

> Lộ trình triển khai ISO 9001:2015


Giới thiệu về tài liệu cấu trúc Phụ lục SL 

Có được sự hiểu biết tốt hơn về Phụ lục SL- cấu trúc cấp cao của hệ thống quản lý


Tham khảo tài liệu ISO- Tầm quan trọng của lãnh đạo trong Tiêu chuẩn phiên bản mới

Hiểu vai trò của lãnh đạo trong tiêu chuẩn mới như thế nào và giá trị mang lại 


Tài liệu – Sự khác nhau giữa quá trình và cách tiếp cận quá trình.

Tài liệu này đưa ra tổng quan về sự khác nhau giữa quá trình và cách tiếp cận quá trình.


Phiên bản ISO 9001:2015- Những câu hỏi thường gặp của Doanh nghiệp

Chúng tôi hướng tới việc giải quyết những thắc mắc của Doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi.


Phiên bản ISO 9001:2015 – Bộ tài liệu thông tin nội bộ

Chúng tôi đã tạo ra tài liệu thông tin nội bộ cho phiên bản ISO 9001:2015 để giúp Doanh nghiệp đào tạo những bên nội bộ có liên quan. Tải tài liệu hôm nay.


Tài liệu sơ lược về Tiêu chuẩn phiên bản mới- Lợi ích của chuyển đổi sớm

Tài liệu này lại cái nhìn tổng quát về lợi ích đối với doanh nghiệp khi chuyển đổi sớm sang tiêu chuẩn mới.

Tải tài liệu (PDF)


ISO 9001:2015 - Các câu hỏi thường gặp

Mục đích của tài liệu này là để giải đáp các thắc mắc mà Doanh nghiệp thường gặp phải trong hành trình chuyển đổi Tiêu chuẩn.


BSI Việt Nam sẽ ngừng cung cấp dịch vụ đánh giá chứng nhận hệ thống theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 từ ngày 01/07/2017. Mọi hoạt động đánh giá từ thời điểm đó trở đi sẽ dựa trên tiêu chuẩn ISO 9001:2015.