Giám sát viên trưởng quản lý tính liên tục trong kinh doanh theo tiêu chuẩn ISO 22301

Trở thành Giám sát viên trưởng quản lý tính liên tục trong kinh doanh với khóa đào tạo giám sát viên trưởng ISO 22301 của chúng tôi. Được công nhận trong ngành công nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 22301. Giám sát viên trưởng độc lập quản lý tính liên tục trong kinh doanh một cách chặt chẽ bằng cách quản lý các nhóm giám sát viên theo giai đoạn trong suốt quá trình. Là Giám sát viên trưởng quản lý tính liên tục trong kinh doanh đạt chuẩn ISO 22301, bạn có thể quản lý hệ thống kinh doanh được liên tục khi có sự cố gián đoạn xảy ra.


Ai có thể tham gia?

 • Tư vấn viên và nhà quản lý tính liên tục trong kinh doanh
 • Tư vấn viên và nhà quản lý rủi ro, an ninh và công nghệ thông tin cũng như quá trình hoạt động kinh doanh
 • Giám sát viên hiện tại muốn đạt chuẩn ISO 22301
 • Ai muốn cải thiện tính liên tục kinh doanh bằng giám sát độc lập.  a

 

Bạn sẽ học những gì?

 • Phạm vi, khái niệm và các yêu cầu về tiêu chuẩn ISO 22301
 • Hoạch định và quản lý giám sát viên đạt chuẩn ISO 22301
 • Quản lý các nhóm giám sát viên và cải tiến kỹ năng phân tích, báo cáo 
 • Thực hành quản lý tính liên tục kinh doanh thường xuyên.

Những lợi ích đạt được?

 • Tổ chức của bạn sẽ có chuyên gia giám sát trưởng đạt chuẩn ISO 22301
 • Có khả năng phục hồi và bảo vệ các hệ thống kinh doanh quan trọng nếu xảy ra sự cố gián đoạn
 • Đề phòng trước rủi ro bất ngờ bằng tiêu chuẩn ISO 22301
 • Đạt được lòng tin nơi khách hàng bằng việc cam kết kinh doanh liên tục. 

Khóa học bao gồm những gì?

 • Giấy chứng nhận IRCA
 • Giáo trình khóa học 
 • Cơm trưa
 • Đồ ăn thức uống
 • Bút