Nhận thức về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000

ISO 22000 là tiêu chuẩn được công nhận quốc tế được viết bởi ngành thực phẩm. ISO 22000 hướng tới việc dung hòa các yêu cầu về quản lý an toàn thực phẩm trong suốt chuỗi cung ứng thực phẩm. Khóa học sẽ giúp học viên hiểu về tất cả những yêu cầu của ISO 22000 và làm thế nào để quản lý an toàn thực phẩm trong Doanh nghiệp.

 

Ai nên tham dự?


Ai nên tham dự?

 • Những chuyên gia an toàn thực phẩm muốn phát triển hệ thống quản lý toàn diện.
 • Những cá nhân muốn tích hợp ISO 9001: 2000 với hệ thống an toàn thực phẩm.
 • Những cá nhân chịu trách nhiệm cho việc đánh giá hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

 

Tôi sẽ học những gì?

 • Mục đích và nội dung của tiêu chuẩn quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000
 • Tổng quan về HACCP và ISO 22000
 • So sánh tiêu chuẩn ISO 9001:2000 và ISO 22000
 • Lịch trình phát triển của ISO 22000

Lợi ích khóa học?

 • Tìm hiểu về tiêu chuẩn được công nhận toàn cầu áp dụng cho tất cả các tổ chức trong chuỗi cung ứng thực phẩm từ trang trại cho đến bếp ăn.
 • Hiểu các yêu cầu của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
 • Biết cách làm thế nào để cải thiện an toàn thực phẩm

 

Khóa học bao gồm?

 • Sổ ghi chép
 • Ăn trưa
 • Đồ ăn nhẹ
 • Giấy chứng nhận tham gia khóa học