Khóa bồi dưỡng cho đánh giá viên đã được đào tạo trước đây theo OHSAS 18001 và ISO 14001

Trở thành đánh giá viên theo OHSAS 18001 và ISO 14001 cùng khóa bồi dưỡng trong công ty dành cho đánh giá viên đã được đào tạo trước đây. Và chắc chắn rằng doanh nghiệp sẽ gặt hái thành tựu từ hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn và môi trường hoàn hảo.

Chúng tôi mang khóa học này đến nơi làm việc giúp bạn cập nhật và củng cố kỹ năng đánh giá. Nắm rõ thay đổi mới nhất trong tiêu chuẩn OHSAS 18001 và ISO 14001.

Làm mới kỹ thuật đánh giá và đạt được sự tin cậy trong vai trò của mình. Có thể xác định các cơ hội để cải tiến thông qua một đánh giá được xây dựng cẩn thận và củng cố kỹ năng báo cáo.

Làm việc với chúng tôi và xác nhận khả năng đánh giá phù hợp với tiêu chuẩn hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn và môi trường. Tăng cường vai trò như một luật sư theo tiêu chuẩn OHSAS 18001 và ISO 14001 giúp công ty đạt được hoặc duy trì chứng nhận.

 


Đối tượng tham gia?

 • Đánh giá viên OHSAS 18001 hiện có
 • Đánh giá viên ISO 14001 hiện có
"Khóa học giúp tôi tự tin để thực hiện đánh giá trong công ty”

Tôi sẽ học được gì?

 • Củng cố kiến thức về OHSAS 18001 và ISO 14001
 • Công nhận phương pháp cải tiến hệ thống quản lý trong doanh nghiệp
 • Nắm rõ yêu cầu của OHSAS 18001 và ISO 14001
 • Đánh giá hệ thống quản lý theo OHSAS 18001 và ISO 14001
 • Làm mới kiến thức về các nguyên tắc đánh giá, thực hành và thuật ngữ
 • Đạt được sự tự tin và công nhận trong vai trò đánh giá viên

 

Lợi ích của khóa học?

 • Xem xét và cải thiện hệ thống quản lý môi trường.
 • Xem xét và cải thiện hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe.
 • Đạt được và duy trì tiêu chuẩn OHSAS 18001 và ISO 14001
 • Giảm thiểu rủi ro và giảm chi phí với hệ thống quản lý tích hợp và hiệu quả
 • Thúc đẩy nhân viên với môi trường làm việc an toàn và lành mạnh
 • Khuyến khích phát triển nghề nghiệp và lợi ích từ chuyên môn đánh giá nội bộ

 

Khóa học bao gồm những gì?

 • Khóa học này chỉ được đưa ra khi đào tạo trong công ty.