Hội thảo lãnh đạo đánh giá theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2015

Hiểu rõ yêu cầu của ISO 14001:2015 là điều kiện tiên quyết của khóa học này.

Hội thảo nửa ngày cho phép học viên làm việc như một đánh giá viên nhằm phát triển kỹ năng khi đánh giá nhà lãnh đạo. Xác định các yêu cầu cốt lõi theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 đối với đội ngũ lãnh đạo và cam kết nhằm cải thiện tác động môi trường.

Sau khi hoàn thành các buổi hội thảo, có thể áp dụng kiến thức về yêu cầu lãnh đạo theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 để chuẩn bị và tiến hành đánh giá hoạt động quản lý cấp cao.

Cần biết thêm chi tiết? Chúng tôi cung cấp một loạt khóa học đào tạo chuyển tiếp tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 để giúp khách hàng trở thành một chuyên gia. Xem tất cả các tùy chọn tai đây.

 


Đối tượng tham gia?

Đánh giá viên:

 • Làm việc trong tổ chức theo hệ thống quản lý  ISO 14001: 2004
 • Mong muốn phát triển kỹ năng trong việc đánh giá lãnh đạo

 

Nội dung khóa học

 • Xác định yêu cầu quan trọng theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 đối với hoạt động lãnh đạo và cam kết.
 • Tạo danh mục kiểm tra tập trung để chuẩn bị đánh giá thành viên của đội ngũ lãnh đạo
 • Tạo  danh sách các từ và cụm từ khóa để sử dụng trong đánh giá lãnh đạo

 

Lợi ích của khóa học?

 • Nắm rõ yêu cầu lãnh đạo theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2015.
 • Chuẩn bị và tiến hành đánh giá hoạt động quản lý cấp cao.
 • Cải tiến kỹ năng đánh giá đội ngũ lãnh đạo .

 

Khóa học bao gồm những gì?

 • Bảng ghi chép chi tiết hội thảo
 • Đồ uống
 • Chứng nhận