Khóa đào tạo Giới thiệu về ISO 14001

Hiểu được những điều cơ bản của Hệ thống Quản lý Môi trường ISO 14001 (EMS) với khóa đào tạo giới thiệu một ngày của chúng tôi. Được thiết kế và cung cấp bởi các chuyện gia EMS để mang đến cho bạn một cái nhìn tổng quan về quản lý môi trường, khoá học sẽ giúp bạn bắt đầu những thực hiện tốt nhất trong tổ chức của bạn.

Nâng cao nhận thức chính sách quản lý môi trường của UK, Châu Âu và quốc tế trong tổ chức của bạn và tìm hiểu làm thế nào để nâng cao quy trình kinh doanh của riêng bạn, phù hợp với các tiêu chuẩn EMS. Giới thiệu về ISO 14001 của chúng tôi cung cấp tất cả những điều cơ bản của quản lý môi trường để bạn có thể xây dựng.

Chia sẻ kiến thức, tạo động lực cho người lao động và xây dựng lòng tin của khách hàng bằng cách cam kết quản lý môi trường ngay hôm nay.
Những ai nên tham gia?

 • Bất kỳ ai yêu cầu một cái nhìn tổng quan của EMS, đặc biệt là các nhà quản lý.
“Chúng tôi tin tưởng rằng BSI có một sự hiểu biết rõ ràng hơn cả về các yêu cầu pháp lý và tác động kinh tế của một hệ thống quản lý môi trường hơn tất cả các đối thủ cạnh tranh khác.”

Tôi sẽ học được những gì?

 • Hiểu được các yêu cầu của ISO 14001 và các ứng dụng của nó.
 • Hiểu được các yêu cầu của Quản lý Sinh Thái EU và Đề án Đánh giá (EMAS)
 • Đạt được một cái nhìn tổng quan về các khía cạnh pháp lý của việc quản lý môi trường.
 • Có khả năng để đánh giá cách tiếp cận quản lý môi trường hiện tại của tổ chức
 • Tìm hiểu làm thế nào một EMS có thể đẩy mạnh sự thành công của doanh nghiệp và làm thế nào để chấm điểm các cách thực hiện tốt nhất 
 • Làm quen với các chính sách môi trường của UK, Châu Âu và quốc tế
 • Chia sẻ các hiểu biết và nhận được sự công nhận chuyên môn trong tổ chức của bạn

Tôi được những lợi ích gì?

 • Thiết lập một khuôn mẫu hệ thống quản lý môi trường rõ ràng
 • Chấm điểm doanh nghiệp của bạn theo các cách thực hiện EMS tốt nhất.
 • Xây dựng sự tin cậy ở khách hàng trong các tác động quản lý môi trường của bạn.
 • Hợp lý hóa các quy trình và cắt giảm chi phí.

Bao gồm những gì?

 • Tài liệu khóa đào tạo
 • Ăn trưa
 • Đồ ăn nhẹ