ISO 14001:2015 và hội thảo về Quan điểm Chu kỳ sống

Nắm rõ yêu cầu theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 là một điều kiện tiên quyết cho khóa học này.

Hội thảo nửa ngày này cho phép doanh nghiệp có được cái nhìn sâu sắc về quan điểm chu kỳ môi trường theo ISO 14001:2015. Hội thảo xác định yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 để quản lý chu kỳ của sản phẩm và dịch vụ bao gồm thiết kế, sự ảnh hưởng và kiểm soát của quy trình bên trong và bên ngoài,  kết thúc thời gian xử lý cho phép cải thiện hiệu quả hoạt động môi trường.

Sau khi hoàn thành các buổi hội thảo, học viên sẽ có khả năng áp dụng kiến thức về vòng đời sản phẩm và dịch vụ liên quan đến ISO 14001: 2015 để chuẩn bị kế hoạch hành động cho doanh nghiệp.

Cần biết thêm chi tiết? Chúng tôi cung cấp một loạt khóa học đào tạo chuyển tiếp tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 để giúp khách hàng trở thành một chuyên gia. Xem tất cả các tùy chọn tại đây

 


Đối tượng tham gia?

Cá nhân cụ thể  chịu  trách nhiệm về ISO 14001:

 • Học viên hệ thống quản lý được chuyển đổi sang ISO 14001: 2015
 • Đánh giá hệ thống quản lý nội bộ và bên ngoài  theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015
 • Bất kỳ ai quan tâm đến các quan điểm về vòng đời môi trường theo ISO 14001: 2015

Nội dung khóa học?

 • Xác định các yêu cầu quan trọng của tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 liên quan đến quan điểm về chu kỳ
 • Đánh giá cao cách tiếp cận quan điểm vòng đời trong các tổ chức sản xuất và dịch vụ
 • Xây dựng kế hoạch hành động tập trung để hỗ trợ thực hiện tại nơi làm việc

 

Lợi ích của khóa học?

 • Tăng cường kiến thức về vòng đời sản phẩm và dịch vụ liên quan đến ISO 14001: 2015
 • Khả năng chuẩn bị kế hoạch hành động

Khóa học bao gồm những gì?

 • Bảng ghi chép chi tiết hội thảo
 • Đồ uống
 • Chứng nhận