ISO 14001: 2015 và Hội thảo quản lý quy trình dựa trên rủi ro

Nắm rõ yêu cầu theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 là một điều kiện tiên quyết cho khóa học này.

Hội thảo nửa ngày này cho phép cá nhân thực hiện và đánh giá theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 để đạt được cái nhìn sâu sắc về quá trình quản lý rủi ro môi trường. Hội thảo xác định yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 khi tiến hành quản lý rủi ro và xác định phương pháp để nhận diện rủi ro và ứng dụng kiểm soát hiệu quả.

Sau khi hoàn thành buổi hội thảo, có thể ứng dụng kiến thức tiếp cận quá trình rủi ro dựa theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 và chuẩn bị kế hoạch hành động giúp tăng cường hệ thống quản lý môi trường.

Cần biết thêm chi tiết? Chúng tôi cung cấp một loạt khóa học đào tạo chuyển tiếp tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 để giúp khách hàng trở thành một chuyên gia. Xem tất cả các tùy chọn tại đây

 


Đối tượng tham gia?

Cá nhân cụ thể  chịu  trách nhiệm về ISO 14001 

 • Nhà quản lý và chuyên gia tư vấn môi trường
 • Tổ chức đang hoạt động hoặc đã được chứng nhận ISO 14001: 2004
 • Học viên hệ thống quản lý  được chuyển đổi sang ISO 14001: 2015
 • Bất cứ ai quan tâm hoặc tập trung vào quá trình quản lý rủi ro môi trường

Nội dung khóa học

 • Xác định yêu cầu quan trọng của tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 liên quan đến rủi ro và quản lý quy trình
 • Áp dụng công cụ quản lý rủi ro để xác định và kiểm soát rủi ro quá trình môi trường
 • Xây dựng kế hoạch hành động tập trung hỗ trợ thực hiện tại nơi làm việc

 

Lợi ích của khóa học?

 • Nâng cao kiến thức về quá trình quản lý rủi ro môi trường
 • Phát triển kế hoạch hành động để giải quyết các thay đổi trong hệ thông ISO 14001 của doanh nghiệp

 

Khóa học bao gồm những gì?

 • Bảng ghi chép chi tiết hội thảo
 • Đồ uống
 • Chứng nhận