ISO 14001: 2015 và Hội thảo quản lý quy trình dựa trên rủi ro

Hiểu rõ yêu cầu của ISO 14001:2015 là điều kiện tiên quyết cho khóa học này.

Hội thảo nửa ngày cho phép cá nhân thực hiện và đánh giá theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 để đạt được cái nhìn sâu sắc về quá trình quản lý rủi ro môi trường. Hội thảo xác định yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 đối với việc thực hiện quản lý rủi ro và phương pháp để xác định rủi ro và áp dụng kiểm soát hiệu quả.

Sau khi hoàn thành buổi hội thảo, học viên có thể áp dụng kiến thức của phương pháp tiếp cận quá trình dựa trên rủi ro theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 và chuẩn bị kế hoạch hành động nhằm tăng cường hệ thống quản lý môi trường.

Cần biết thêm chi tiết? Chúng tôi cung cấp một loạt khóa học đào tạo chuyển tiếp tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 để giúp khách hàng trở thành một chuyên gia. Xem tất cả các tùy chọn tại đây

 


Đối tượng tham gia?

Cá nhân cụ thể  chịu  trách nhiệm về ISO 14001:

 • Quản lý và tư vấn môi trường
 • Các tổ chức đang tiến hành hoặc được chứng nhận ISO 14001: 2004
 • Học viên hệ thống quản lý  chuyển đổi sang ISO 14001: 2015
 • Bất cứ ai quan tâm hoặc tập trung vào quản lý quá trình rủi ro môi trường

 

Nội dung khóa học?

 • Xác định các yêu cầu quan trọng của tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 liên quan đến rủi ro và quản lý quy trình.
 • Áp dụng công cụ quản lý rủi ro để xác định và kiểm soát rủi ro quá trình môi trường
 • Xây dựng kế hoạch  hành động tập trung để hỗ trợ thực hiện tại nơi làm việc.

Lợi ích của khóa học?

 • Nâng cao kiến thức  quản lý rủi ro quá trình môi trường
 • Phát triển kế hoạch hành động để giải quyết thay đổi hệ thống ISO 14001 

Khóa học bao gồm những gì?

 • Bảng ghi chép chi tiết hội thảo
 • Đồ uống
 • Chứng nhận