Hướng dẫn quản lý cấp cao ISO 14001:2015

Hội thảo được thiết kế cho phép đội ngũ quản lý cấp cao xác định yêu cầu cốt lõi của tiêu chuẩn ISO 14001: 2015  liên quan đến Ban Lãnh Đạo, và cam kết cải thiện tác động môi trường.

Sau khi hoàn thành hội thảo, học viên có thể áp dụng kiến thức về ấu trúc và yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001: 2015, nhằm tăng cường hệ thống quản lý doanh nghiệp đồng thời thực hiện cam kết cải tiến và tuân theo.

Phương pháp học tập tăng tốc có tác động lớn được chứng minh giúp học tập nhanh chóng bằng cách cải thiện ứng dụng kỹ năng và duy trì kiến thức. Khóa học dựa trên hoạt động, cho phép hiểu biết sâu sắc hơn về tài liệu và đem lại  ảnh hưởng  lớn hơn trong thực hiện công việc.

Tất cả thông tin khóa học đều dựa trên hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO / DIS 14001: 2015 cho đến khi công bố tiêu chuẩn chính thức.

 


Đối tượng tham gia?

 • Các thành viên trong nhóm quản lý cấp cao, người điều hành hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 14001
 • Những người muốn cải thiện kinh doanh thông qua  áp dụng hoạt động lãnh đạo.
 • Những người cần đưa ra quyết định chiến lược liên quan đến thực hiện và chứng nhận tiêu chuẩn ISO 14001 

 

Nội dung khóa học?

 • Nắm rõ  lợi ích của hệ thống quản lý môi trường hiệu quả
 • Làm thế nào để xác định và liên hệ các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 vào quá trình kinh doanh.
 • Làm thế nào để xem xét yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 và xây dựng kế hoạch hành động để thực hiện hoạt động lãnh đạo.
 • Làm thế nào để xác định yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 liên quan đến xác định rủi ro và quản lý tác động.

Lợi ích của khóa học?

 • Đạt được thông tin cần thiết phục vụ chuyển tiếp suôn sẻ.
 • Có thể áp dụng kiến thức về cấu trúc và yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 nhằm nâng cao hệ thống quản lý doanh nghiệp.
 • Có thể áp dụng kiến thức để thực hiện cam kết cải tiến.
 • Có thể hoạt động hiệu quả và giảm chi phí với quá trình sắp xếp hợp lý

Khóa học bao gồm những gì?

 • Chứng nhận Học viện Đào tạo BSI được công nhận toàn cầu sau khóa học.
 • Khi tham dự khóa học, i học viên sẽ nhận được bản cập nhật miễn phí của các tiêu chuẩn chính thức.
 • Khóa học này chỉ có thể được đưa ra khi đào tạo trong công ty.