Khóa Đánh giá viên Trưởng Môi trường được IRCA công nhận

Trở thành đánh giá viên trưởng môi trường với Khóa Đào tạo Đánh giá viên Trưởng ISO 14001 đồng thời đạt được trình độ chuyên môn góp phần vào việc đăng ký đánh giá viên từ Viện Quản lý, Đánh giá Môi trường (IRCA)

Nhận được sự hướng dẫn đào tạo đúng đắn từ tổ chức của bạn để quản lý môi trường tốt nhất. Là đánh giá viên trưởng, bạn sẽ duy trì vị trí hàng đầu chiến lược EMS cũng như đưa hiệu quả vào khuôn khổ ISO 14001, bạn có thể đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bào tổ chức của bạn được cam kết thực hiện về môi trường tốt nhất.

Làm việc với các chuyên gia đào tạo EMS trong suốt khóa học kéo dài năm ngày này để hiểu cách làm thế nào để bắt kịp với sự phát triển hệ thống quản lý môi trường. Củng cố kỹ năng đánh giá thông qua các buổi tương tác, trò chơi cùng các cuộc hội thảo liên quan để học tập thực tiễn các tình huống có liên quan.


Ai nên tham gia?

 • Những người muốn dẫn đầu tuân thủ theo tiêu chuẩn ISO 14001/ EMAS.
 • Những người đang là đánh giá viên các hệ thống chất lượng hệ thống quản lý an toàn.
 • Các tổ chức tìm kiếm chứng nhận UKAS đổi lấy ISO 14001

Tôi sẽ học được những gì?

 • Củng có kiến thức quản lý môi trường ISO 14001
 • Đạt được khả năng tiến hành các cuộc đánh giá có hiệu quả phù hợp với tiêu chuẩn ISO 14001, EMAS
 • Cập nhật thường xuyên cách thực hiện tốt nhất, pháp luật về môi trường
 • Trở nên tự tin lãnh đạo quản lý các đội cùng quy trình đánh giá.
 • Cải thiện kỹ năng phân tích, báo cáo.
 • Chứng minh năng lực EMS thông qua chứng nhận ISO và chuyên môn

Tôi được lợi ích gì?

 • Trong doanh nghiệp bạn các nhà lãnh đạo phát triển với sự hiểu biết thấu đáo về ISO 14001
 • Nâng cao hiệu quả, giảm chi phí.
 • Giữ vững tốc độ với những phát triển mới nhất trong hệ thống quản lý môi trường
 • Xây dựng sự tin cậy với các bên liên quan trong cam kết để đánh giá, duy trì EMS
 • Thúc đẩy nhân viên thông qua nâng cao kiến thức về môi trường.

 

Bao gồm những gì?

 • Tài liệu học tập
 • Bữa trưa
 • Thức uống