Tính toán dấu chân Các-bon của bạn

Tính toán dấu chân cac-bon trong doanh nghiệp của bạn và giảm khí thải gas nhà kính (GHG) với khóa học đào tạo tính toán Dấu chân Các-bon của bạn.

Trách nhiệm môi trường là một hoạt động được ưu tiên trong tất cả các ngành công nghiệp và bạn có thể dẫn theo cách mà chỉ với khóa học một ngày về vấn đề quản lý môi trường. Được cung cấp bởi những nhà đào tạo chuyên nghiệp, khóa học này được thiết kế cho bất cứ ai muốn hiểu cách làm thế nào để tính GHG - hay dấu chân Cac-bon

Thấu hiểu tại sao việc quản lý các-bon lại quan trọng như vậy và học cách thẩm tra đánh giá hoạt động môi trường một cách độc lập. Bạn có thể làm ra báo cáo về dấu chân các-bon và tự tin chia sẻ thông tin với những cổ đông, khách hàng và những người điều chỉnh.
Ai nên tham gia ?

 • Những cá nhân cần một cái nhìn tổng quan về dấu chân Các-bon
 • Những cá nhân muốn tính toán và báo cáo về dấu chân các-bon của họ
 • Những cá nhân muốn phát triển chiến lược quản lý các-bon
 • Những người muốn làm những báo cáo cho chứng chỉ

Tôi sẽ học những gì?

 • Hiểu cách làm báo cáo về dấu chân các-bon và thẩm tra dấu chân các-bon trong tổ chức của bạn.
 • Hiểu các nguyên tắc của báo cáo và thẩm tra lượng khí thải GHG
 • Tự tin trong việc dẫn dắt kế hoạch quản lý các-bon
 • Chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp và tăng nhận thức về môi trường.

 

Tôi sẽ có lợi như thế nào?

 • Tự tin tính toán và báo cáo về dấu chân các-bon của tổ chức
 • Nhận ra và thực hiện cách để giảm nhiều hơn sự ảnh hưởng của môi trường.
 • Hướng sự cam kết của bạn đến việc quản lý môi trường
 • Từng bước trong việc có được chứng nhận môi trường.
 • Động viên đồng nghiệp thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm và CPD

 

Bao gồm những gì?

 • Ghi chú của khóa học đào tạo
 • Bữa trưa
 • Đồ ăn nhẹ