Giấy Chứng nhận BSI trong Các Hệ thống Quản lý Môi trường

Tìm hiểu tại nhà và đạt được trình độ chuyên môn với Chứng chỉ Hệ thống Quản lý Môi trường (EMS). Việc học từ xa này cho phép bạn học theo tốc độ của riêng mình mà vẫn đạt được sự hiểu biết sâu rộng về các tiêu chuẩn quản lý môi trường ISO 14001.

Chương trình cung cấp sự học tập linh hoạt và được thiết kế cho những người có trách nhiệm điều hành hoặc EMS chiến lược – mà không làm gián đoạn các cam kết công việc. Thực hiện theo hướng dẫn từng bước đến khuôn mẫu ISO 14001 và làm thế nào để nó hoạt động hiệu quả trong tổ chức của bạn. Kết thúc khóa học dựa trên các hoạt động sẽ được xem xét bởi những giảng viên có trình độ của chúng tôi. Bạn sẽ được hướng dẫn và hỗ trợ khi bạn làm việc với Chứng nhận BSI trong Các Hệ thống Quản lý Môi trường.Ai nên tham gia?

 • Những người tham gia quản lý môi trường ở cấp chiến lược hoặc điều hành, muốn đạt được sự công nhận chuyên môn.
Dịch vụ Quản lý Nhóm In Ấn APS giảm lượng khí thải carbon ít nhất 70 tấn trong một năm bằng cách áp dụng kiến thức ISO 14001

Tôi sẽ học được những gì?

 • Hiểu từng giai đoạn của quản lý môi trường ISO 14001
 • Hiểu các áp dụng ISO 14001 phù hợp với EMS
 • Tìm hiểu cơ cấu lại EMS như thế nào để tối đa hóa lợi ích cho doanh nghiệp của bạn
 • Đảm bảo việc tuân thủ pháp luật và các yêu cầu khác
 • Dẫn đầu về cải tiến liên tục và xem xét EMS của bạn
 • Đạt được sự công nhận chuyên môn với chứng chỉ quốc gia

Tôi sẽ nhận được lợi ích gì?

 • Khuyến khích tiếp tục phát triển chuyên môn trong tổ chức của bạn
 • Lợi ích từ một số lượng lớn các nhân viên chuyên môn được công nhận.
 • Thu được các giải thưởng doanh nghiệp cho việc cải thiện kiến thức và áp dụng vào thực tế.
 • Đạt được sự thực hiện tốt nhất trong quản lý môi trường.
 • Xây dựng sự tin cậy với các bên liên quan và tạo động lực cho nhân viên thông qua các hiệu quả cao hơn.

Bao gồm những gì?

 • Tài liệu của Khóa học.