Mô hình Lean Six Sigma vành đai vàng

Hãy tham gia vào mô hình Lean Six Sigma và được chứng nhận qua khóa học Lean Six Sigma Yellow Belt. Nắm rõ những điều cơ bản về xác định, đo lường, phân tích, cải tiến và kiểm soát (DMAIC) và quy trình giải quyết vấn đề cũng như đạt được sự tự tin trong việc sử dụng những công cụ này mỗi ngày.

Đạt được vành đai vàng là một khởi đầu tốt để hướng đến lý thuyết Six Sigma và có thể đóng góp cho dự án vành đai xanh trong tổ chức. Đóng góp vào việc đạt được những cải tiến hoạt động và giao dịch để tiết kiệm thời gian và tiền bạc và đẩy mạnh cung cấp chăm sóc khách hàng.

Học với chuyên gia vành đai đen thông qua lý thuyết và bài tập thực hành để xem cách các kỹ năng có thể mang tới lợi ích gì cho doanh nghiệp của bạn. Khóa học này được chuyển giao tại doanh nghiệp và thích hợp nếu đang thực hiện Six Sigma và muốn mở rộng kiến thức hơn và cần sự tham gia nhiều hơn.

 


Ai nên tham gia?

Khóa học này được chuyển giao tại doanh nghiệp và được giới thiệu cho:

 • Doanh nghiệp thực hiện Six Sigma muốn sự tham gia của tất cả nhân viên
 • Những người muốn giới thiệu về Six Sigma
 • Những người muốn mở rộng kiến thức của họ về Six Sigma.

 

Tôi sẽ học được gì?

 • Có được một cái nhìn tổng quan về Six Sigma và phương pháp sử dụng công cụ giải quyết các vấn đề cơ bản
 • Hiểu rõ về DMAIC cho quá trình hoạt động và giao dịch
 • Tìm hiểu làm thế nào để sử dụng dữ liệu và thống kê cơ bản
 • Tự tin khi chia sẻ ý tưởng và thực hiện kế hoạch
 • Thúc đẩy phát triển chuyên môn và đạt được công nhận

Lợi ích nào sẽ đạt được?

 • Mở rộng cơ sở kiến thức về Six Sigma xuyên suốt trong doanh nghiệp
 • Tin tưởng rằng dự án DMAIC và dự án giải quyết vấn đề có hiệu quả
 • Chia sẻ sự hiểu biết giữa các doanh nghiệp về làm thế nào để cải tiến và cải tiến ở đâu.
 • Nâng cao hiệu quả, tiết kiệm thời gian, giảm chi phí và tăng sự hài lòng của khách hàng
 • Khuyến khích phát triển nghề nghiệp và tạo động lực cho nhân viên

Khóa học bao gồm những gì?

 • Bảng ghi chép chi tiết về khóa học
 • Ăn trưa
 • Đồ uống