Mô hình Lean Six Sigma vành đai xanh (Dịch vụ)

Đưa quy trình giao dịch đến sự hoàn hảo với khóa học Lean Six Sigma Green Belt (dịch vụ). Được thiết kế cho đội ngũ giao dịch vận hành hoạt động Lean Six Sigma, trình độ quốc tế trang bị kỹ năng để thay đổi.

Khóa học giúp hiểu phương pháp áp dụng xác định đo, phân tích, cải tiến và kiểm soát (DMAIC) cùng lý thuyết giải quyết vấn đề theo Lean nhằm tiết kiệm thời gian, tiền bạc và tăng sự hài lòng của khách hàng. Từ đó có thể đóng một vai trò then chốt trong việc giải quyết vấn đề và đạt được cải tiến quy trình – vành đai đen được chứng nhận hướng dẫn thông qua bài tập và lớp thực hành để đảm bảo việc học một cách nhanh chóng.

Chương trình Lean Six Sigma Green Belt (dịch vụ) trong vòng 10 ngày được chuyển giao thành hai môđun diễn ra trong 5 ngày cách nhau 1 tháng. Có thể sử dụng thời gian này để áp dụng các kỹ năng vào công việc kinh doanh và củng cố chuyên môn Six Sigma trong quá trình đạt được trình độ chuyên môn.

 


Ai nên tham gia?

 • Những người có trách nhiệm trong việc cải thiện hiệu quả hoạt động
 • Những người có kinh nghiệm trong quá trình cải tiến hoạt động là thành viên của đội ngũ
 • Những người mong muốn tìm hiểu phương pháp phân tích để giải quyết vấn đề

Tôi học được gì?

 • Hiểu rõ về lịch sử và ý nghĩa của Lean Six Sigma
 • Nâng cao kiến thức để áp dụng công cụ Lean bao gồm mô hình DMAIC
 • Tìm hiểu phương pháp xác định nhu cầu của khách hàng và đo lường hiệu quả hoạt động
 • Phát triển kỹ năng sử dụng phân tích, mô hình toán học và kỹ thuật thiết kế
 • Đạt được sự tự tin và trình độ chuyên môn.

Lợi ích gì đạt được?

 • Phù hợp với tiêu chuẩn phương pháp định lượng trong quá trình cải tiến theo ISO 13.053-Tiêu chuẩn Six Sigma
 • Áp dụng dự án mô hình Lean Six Sigma Black Belt để tăng hiệu quả hoạt động
 • Hiểu rõ phương pháp đạt được lợi ích từ phương pháp Lean và DMAIC
 • Lợi ích từ chuyên môn nội bộ và khuyến khích phát triển nghề nghiệp
 • Đảm bảo tiết kiệm chi phí và thời gian qua hoạt động kinh doanh
 • Tăng cường sự tự tin của và hài lòng của khách hàng

 

Khóa học bao gồm những gì?

 • Bảng ghi chép chi tiết khóa học
 • Ăn trưa
 • Đồ uống