Mô hình Lean Six Sigma vành đai xanh (Dịch vụ)

Hoàn thành khóa đào tạo Mô hình Lean Six Sigma vành đai xanh (Dịch vụ), đạt chứng nhận và đóng vai trò then chốt trong việc đạt được những hoạt động xuất sắc. Khóa đào tạo vành đai xanh của chúng tôi là độc nhất và đội ngũ đào tạo Mô hình Lean Six Signma hoạt động với kĩ năng có thể giúp bạn cải thiện thực sự.

Khóa học này giúp bạn hiểu được làm thể nào để áp dụng phương pháp Xác định Đo lường, Phân tích, Cải tiến và phương pháp kiểm soát (DMAIC) cùng với các lý thuyết để bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc và tăng sự hài lòng của khách hàng. Tiêu chuẩn vành đai đen đủ điều kiện hướng dẫn bạn thông qua các bài tập nhóm và hướng dẫn để đảm bảo bạn học một cách nhanh chóng.

Hơn 10 ngày cho chương trình Lean Six Signma Vành đai đen tiến hành 5 ngày và một tháng áp dụng các kỹ năng của bạn trong kinh doanh của bạn. Khi đạt được chứng chỉ, bạn có thể chạy các dự án riêng của mình và tham gia vào những dự án liên quan tới Vành đai đen.

 


Ai nên tham gia?

 • Những người có trách nhiệm trong việc cải thiện hiệu suất hoạt động
 • Những người cần kinh nghiệm trong quá trình hoạt động cải thiện
 • Những người có mong muốn tìm hiểu các phương pháp phân tích để giải quyết vấn đề

 

Bạn sẽ học những gì?

 • Làm quen với lịch sử và ý nghĩa của Lean Six Sigma
 • Mở rộng hiểu biết của bạn để áp dụng các công cụ bao gồm các mô hình DMAIC
 • Tìm hiểu làm thế nào để xác định nhu cầu của khách hàng và đo lường hiệu suất
 • Phát triển kỹ năng sử dụng phân tích, mô hình toán học và kỹ thuật thiết kế
 • Đạt được sự tự tin và trình độ chuyên môn.

How will I benefit?

 • Phù hợp với phương pháp Số lượng ISO 13.053 trong cải tiến quy trình - Sáu tiêu chuẩn Sigma.
 • Áp dụng Lean Six Sigma dự án vành đai xanh để cải thiện hoạt động
 • Hiểu thế nào để áp dụng tốt nhất và đạt lợi nhuận từ các phương pháp DMAIC
 • Lợi ích từ sự giám sát của một trong các vành đai Đen của chúng tôi
 • Đảm bảo tiết kiệm chi phí và thời gian qua hoạt động kinh doanh
 • Tăng phát triển chuyên nghiệp cùng với nhân viên và sự hài lòng của khách hàng.

 

Bao gồm những gì?

 • Bảng ghi chép chi tiết khóa học
 • Ăn trưa
 • Đồ uống