Mô hình Lean Six Sigma vành đai đen (Dịch vụ)

Được công nhận vành đai đen trong giao dịch hoàn hảo với chứng nhận quốc tế - Khóa học Lean Six Sigma Black Belt (Dịch vụ). Đạt được vị thế lãnh đạo và tìm hiểu về định nghĩa, đo lường, phân tích, cải tiến và kiểm soát (DMAIC), và hệ thống Lean.

Nắm rõ phương pháp và công cụ để thúc đẩy cải tiến giao dịch bằng cách làm việc với chuyên gia am hiểu vành đai đen. Phát triển kiến thức toàn diện về hệ thống và công cụ hỗ trợ DMAIC để trở thành nhà lãnh đạo đội ngũ tự tin giúp nhanh chóng xác định và giải quyết vấn đề.

Hướng dẫn đầy đủ, lớp thực hành và bài tập nhóm sẽ đưa DMAIC và Lean vào thực tế, do đó có thể ứng dụng trong khu vực đã được xác định tại doanh nghiệp – áp dụng kiến thức của bạn  để lãnh đạo các dự án riêng của doanh nghiệp và đạt được những cải tiến thực sự.


Ai nên tham gia?

 • Những người muốn quản lý dự án Lean Six Sigma phức tạp
 • Những người muốn quản lý đội ngũ vành đai xanh
 • Những người có kinh nghiệm cải tiến Lean Six Sigma

Tôi học được gì?

 • Đạt được hiểu biết thấu đáo về công cụ Lean và phương pháp DMAIC
 • Nhanh chóng xác định các lĩnh vực cần cải tiến có thể được thực hiện
 • Tự tin trong việc lãnh đạo ứng dụng DMAIC và Lean
 • Thiết lập nhu cầu của khách hàng và đo lường phương pháp thực hiện
 • Tiếp tục phát triển kỹ năng sử dụng phân tích, mô hình toán học và kỹ thuật thiết kế
 • Trở thành một nhà lãnh đạo có trình độ chuyên nghiệp

Lợi ích gì đạt được?

 • Phù hợp với tiêu chuẩn phương pháp định lượng trong quá trình cải tiến theo ISO 13.053-Tiêu chuẩn Six Sigma
 • Áp dụng dự án mô hình Lean Six Sigma Black Belt để tăng hiệu quả hoạt động
 • Hiểu rõ phương pháp đạt được lợi ích từ phương pháp Lean và DMAIC
 • Lợi ích từ chuyên môn nội bộ và khuyến khích phát triển nghề nghiệp
 • Đảm bảo tiết kiệm chi phí và thời gian qua hoạt động kinh doanh
 • Tăng cường sự tự tin của và hài lòng của khách hàng

Khóa học bao gồm những gì?

 • Ăn trưa
 • Đồ uống
 • Bút