Mô hình Lean Six Sigma vành đai đen (Sản xuất)

Khóa học Lean Six Sigma Black Belt sẽ cung cấp kỹ năng, công cụ và phương pháp để lãnh đạo dự án cải tiến DMAIC trong tổ chức sản xuất.

Đào tạo được chuyển giao bởi giáo viên được chứng nhận vành đai đen với nhiều năm kinh nghiệm chuyên môn. Họ sẽ làm việc để giúp được vị thế lãnh đạo, tìm hiểu tất cả về xác định Đo lường, phân tích, cải tiến và kiểm soát (DMAIC), làm thế nào để am hiểu phương pháp và công cụ nhằm thúc đẩy cải tiến kinh doanh.

 


Ai nên tham gia?

 • Những người muốn quản lý dự án Lean Six Sigma phức tạp
 • Những người muốn quản lý đội ngũ vành đai xanh
 • Những người có kinh nghiệm cải tiến Lean Six Sigma

 

Tôi học được gì?

 • Đạt được hiểu biết thấu đáo về công cụ Lean và phương pháp DMAIC
 • Nhanh chóng xác định các lĩnh vực cần cải tiến có thể được thực hiện
 • Tự tin trong việc lãnh đạo ứng dụng DMAIC và Lean
 • Thiết lập nhu cầu của khách hàng và đo lường phương pháp thực hiện
 • Tiếp tục phát triển kỹ năng sử dụng phân tích, mô hình toán học và kỹ thuật thiết kế
 • Trở thành một nhà lãnh đạo có trình độ chuyên nghiệp

 

Lợi ích nào đạt được?

 • Phù hợp với tiêu chuẩn phương pháp định lượng trong quá trình cải tiến theo ISO 13.053-Tiêu chuẩn Six Sigma
 • Áp dụng dự án mô hình Lean Six Sigma Black Belt để tăng hiệu quả hoạt động
 • Hiểu rõ phương pháp đạt được lợi ích từ phương pháp Lean và DMAIC
 • Lợi ích từ chuyên môn nội bộ và khuyến khích phát triển nghề nghiệp
 • Đảm bảo tiết kiệm chi phí và thời gian qua hoạt động kinh doanh
 • Tăng cường sự tự tin của và hài lòng của khách hàng

 

Khóa học bao gồm những gì?

 • Ăn trưa
 • Đồ uống
 • Bút