Giới thiệu mô hình Lean Six Sigma

Bắt đầu tiến hành mô hình Lean Six Sigma qua khóa học giới thiệu mô hình Lean Six Sigma.

Khóa học này được chuyển giao bởi các chuyên gia và sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan về mô hình Lean Six Sigma là gì, triển khai như thế nào, có ý nghĩa gì đối với doanh nghiệp và làm thế nào để cấu trúc DMAIC phát huy tốt trong doanh nghiệp.

Không có yêu cầu đặc biệt về kiến thức khi tham dự khóa học này.

 


Ai nên tham gia?

 • CEO, giám đốc và các nhà quản lý cấp cao
 • Những người có trách nhiệm đánh giá và thự hiện mô hình Lean Six Sigma.

 

Tôi sẽ học được gì?

 • Nắm được nền tảng và ứng dụng Lean Six Sigma.
 • Tìm hiểu phương pháp áp dụng nguyên tắc Six Sigma vào lĩnh vực kinh doanh khác nhau.
 • Nắm được quy trình DMAIC và phương pháp giúp thể cải tiến kinh doanh.
 • Đạt được cái nhìn tổng quan về lý do tại sao Six Sigma có hiệu quả và hệ thống vành đai.
 • Đạt được sự công nhận và chia sẻ kiến thức

 

Lợi ích đạt được là gì?

 • Hiểu rõ Lean Six Sigma là gì và có thể tác động đến doanh nghiệp.
 • Đặt trong khuôn khổ Six Sigma và đạt được lợi thế cạnh tranh
 • Tiết kiệm chi phí thông qua quy trình sắp xếp hợp lý
 • Cải tiến quản lý thời gian và hiệu quả hoạt động
 • Tăng cường sự hài lòng của khách hàng và lòng trung thành
 • Chia sẻ kiến thức và tạo động lực cho nhân viên.

 

Khóa học bao gồm những gì?

 • Chứng nhận
 • Ăn trưa
 • Đồ uống