Khóa đào tạo Đánh giá viên Nội bộ An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp, Môi trường, Chất lượng

Đạt được sự hoàn hảo và minh bạch trong hoạt động thông qua hệ thống quản lý với Khóa học Đánh giá Nội bộ Chất lượng, Môi trường, An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (QEHS) – cung cấp cho bạn khả năng đánh giá và kiểm soát tất cả 3 hệ thống quản lý.

Bạn sẽ học về theo dõi toàn bộ hệ thống từ Chất lượng (ISO 9001), Môi trường (ISO 14001) đến An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp (BS OHSAS 18001) cùng một lúc.

Tiết kiệm thời gian và tiền bạc từ việc tham gia tất cả 3 khóa học đánh giá viên nội bộ riêng biệt.
Ai nên tham gia?

 • Những người muốn thực hiện đánh giá nội bộ hệ thống quản lý của mình
 • Những đại diện quản lý về Hệ thống Quản lý Chất lượng, Môi trường hay An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp
"“Lời khuyên thực tiễn được đưa ra vào ngày cuối, thật tuyệt. Tận hưởng khóa học và sẽ giới thiệu cho người khác.”

Tôi sẽ học những gì?

 • Có được cái nhìn toàn diện về tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001 và BS OHSAS 18001
 • Học cách đặt mục tiêu, hoạch định và thực hiện đánh giá các tiêu chuẩn về Chất lượng, Môi trường hoặc An toàn và sức khỏe Nghề nghiệp
 • Đạt được khả năng báo cáo kết quả và thực hiện các biện pháp khắc phục một cách tự tin
 • Tăng cường năng lực chuyên môn và đạt được sự công nhận rộng khắp

 

Những lợi ích là gì?

 • Đảm bảo tính tuân thủ liên tục với những yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001 và BS OHSAS 18001
 • Đảm bảo nhân viên nhận thức và có trách nhiệm trong quản lý về Chất lượng, Môi trường hay An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp
 •  Quản lý tất cả rủi ro và duy trì, cải thiện chuẩn mực toàn cầu trong các tiêu chuẩn chất lượng
 • Tự tin rằng tổ chức của bạn có thể phụ thuộc vào những đánh giá viên nội bộ đã được chứng nhận ISO
 • Trao quyền cho đồng nghiệp và xây dựng lòng tin khách hàng

Bao gồm những gì?

 •  Tài liệu khóa học
 • Ăn trưa
 • Giải khát