OHSAS 18001- ISO/DIS 45001 Đào tạo chuyển đổi

/globalassets/Global/70x70/Occupational-health-and-safety-ALT-70.jpg

Học về những thay đổi chính giữa BS OHSAS 18001 và ISO/DIS 45001 để bạn có thể chuẩn bị cho những thay đổi sắp tới.

Chúng tôi đưa ra những lựa chọn để giúp cho bạn hiểu, di chuyển và áp dụng ISO 45001Những khóa Đào tạo


Bước tiếp theo

Việc cập nhật những thông tin mới nhất về những hoạt động đánh giá lại đối với những tiêu chuẩn hệ thống quản lý chính thực sự là quan trọng. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những cập nhật thường xuyên giữa hiện tại và khi nào những tiêu chuẩn cuối cùng được xuất bản.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng gọi chúng tôi + 84 8 3820 0066 hoặc hòm thư điện tử info.vietnam@bsigroup.com