Chứng chỉ Tổng quát Quốc tế NEBOSH trong An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp

Dẫn dắt tổ chức của bạn hướng đến các tiêu chuẩn cao nhất về sức khỏe và an toàn cùng với chứng chỉ Tổng quát Quốc tế NEBOSH. Không ai có thể đáp ứng tốt hơn so với chúng tôi trong việc cung cấp các khóa đào tạo về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

Bạn có thể tự tin vào sự hỗ trợ của chúng tôi trong việc đạt được chứng chỉ NEBOSH. Chúng tôi sẽ cung cấp mọi thứ bạn cần để phát triển vượt trội trong quản lý an toàn và sức khỏe – bất kể ngành nghề bạn đang làm việc. Những giảng viên chuyên môn của chúng tôi làm việc chăm chỉ đào tạo bạn, đó là lý do tại sao trong 2 năm qua, tỷ lệ đạt là 75% với một tỷ lệ khác biệt là 58%. Đạt được sự ghi nhận và xem trọng cho bạn, doanh nghiệp của bạn và xây dựng lòng tin cho các bên liên quan trong việc mang lại môi trường làm việc an toàn nhất.


Ai nên tham gia?

 • Bất kỳ ai có vai trò tư vấn về quản lý an toàn và sức khỏe
 • Bất kỳ ai chịu trách nhiệm cụ thể về an toàn và sức khỏe

Không yêu cầu có kiến thức ban đầu hoặc đã đào tạo và bạn được bảo đảm bởi khả năng của chúng tôi mang lại chứng nhận NEBOSH hàng đầu.

Tôi sẽ học gì?

Một giáo trình được xây dựng bao hàm tất cả những khía cạnh trong quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cần thiết cho Chứng nhận Tổng quát Quốc gia NEBOSH. Khóa học 5 ngày bao gồm 2 mo-đun cùng với những bài kiểm tra và bài thi thực tế bao gồm:

 • Quản lý Sức khỏe và An toàn NGC1
 • Kiểm soát mối nguy hại tại nơi làm việc NGC2

Những lợi ích có được là gì?

 •  Dẫn đầu trong việc đạt được và duy trì môi trường làm việc an toàn và chia sẻ kiến thức trong tổ chức của bạn
 • Đảm bảo những hoạt động về an toàn và sức khỏe trong tổ chức của bạn tuân thủ nghiêm ngặt và hợp pháp
 • Có thẩm quyền trong việc xác định những nguy hại tại nơi làm việc, thực hiện đánh giá rủi ro và điều tra tai nạn
 •  Mang lại chính sách an toàn và sức khỏe hiệu quả, đảm bảo những nhà thầu tuân thủ chính sách
 •  Xây dựng niềm tin ở nhân viên và các bên liên quan trong hoạt động sức khỏe và an toàn được công nhận toàn quốc

Bao gồm những gì?

 • Tài liệu khóa học
 • Ăn trưa
 •  Giải khát
 • Khoá ôn tập một ngày tùy chọn