Chứng chỉ BSI trong An toàn lao động và Sức khỏe nghề nghiệp

Chứng chỉ được công nhận quốc tế về hệ thống quản lý An toàn lao động và Sức khỏe nghề nghiệp của chúng tôi sẽ mang lại cho bạn những kỹ năng mới và sự tự tin thông qua đào tạo từ xa.

Được thiết kế để chia sẻ chuyên môn và khuyến khích hiểu biết về hệ thống quản lý An toàn lao động và Sức khỏe nghề nghiệp, khóa học đưa ra cách tốt nhất trong môi trường làm việc an toàn tại nhà. Những người có vai trò quản lý hoặc vận hành sẽ được hưởng những thành quả của việc đào tạo linh động từ xa - cũng như mang lại những kiến thức rộng hơn về an toàn và sức khỏe, áp dụng thực tế vào tổ chức.

Dựa trên BS8800 và OHSAS 18001, khóa học cung cấp sự giới thiệu kĩ lưỡng về hệ thống quản lý an toàn lao động, tầm quan trọng cùng ảnh hưởng của nó, và cách làm thế nào để vận hành chúng trong tổ chức.


Ai nên tham gia?

 • Những nhà quản lý an toàn và sức khỏe
 • Giám đốc có trách nhiệm về H&S
 • Bất kỳ ai đang tìm kiếm nâng cao nghề nghiệp trong H&S
Tin tưởng vào chuyên môn: chúng tôi đã thành lập những tiêu chuẩn hệ thống quản lý phổ biến nhất trên thế giới, bao gồm BS OHSAS 18001.

Tôi sẽ học những gì ?

 • Hiểu được nền tảng và sự cần thiết từ những hệ thống quản lý an toàn và lao động
 •  Học để đánh giá những tiêu chuẩn về an toàn sức khỏe trong tổ chức
 • Hiểu được những ảnh hưởng tích cực từ hệ thống quản lý mạnh mẽ
 • Tự tin trong việc chú trọng các mối quan tâm và chia sẻ kiến thức.

Tôi sẽ có lợi như thế nào?

 •  Mở rộng tương lai nghề nghiệp
 •  Nhận được sự cộng tác chuyên nghiệp
 • Đạt được những giải thưởng doanh nghiệp về việc cải thiện kiến thức và ứng dụng thực tế
 • Đạt được những tiêu chuẩn cao nhất về an toàn sức khỏe
 • Xây dựng niềm tin với các bên liên quan

 

Khóa học bao gồm những gì?

 • Sổ ghi chép
 •  Sự phản hồi và hỗ trợ từ giáo viên