Đánh giá viên nội bộ BS OHSAS 18001

Bước tiếp theo trong quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp ngày nay. Trở thành một Đánh giá viên nội bộ với khóa đào tạo đánh giá viên nội bộ về BS OHSAS 18001: 2007 và tận hưởng những phần thưởng từ hệ thống quản lý mạnh mẽ - đạt được những tiêu chuẩn cao nhất về an toàn sức khỏe.

Xây dựng sự tự tin của nhân viên thông qua những tiêu chuẩn tối ưu và những cải tiến thường xuyên. Học cách làm thế nào để cung cấp những đánh giá nội bộ đã được cơ cấu cùng những tiêu chuẩn BS OHSAS 18001: 2007 trong khóa học hai ngày với chúng tôi. Những nhà đào tạo chuyên nghiệp đã được công nhận trong việc chuẩn bị và hoạch định những đánh giá nội bộ về an toàn sức khỏe nghề nghiệp. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn đạt được những kỹ năng và sự tự tin để mang lại cho bạn khuôn đánh giá dành cho riêng bạn.


Ai nên tham gia?

 • Những người có trách nhiệm trong việc thực hiện đánh giá nội bộ đạt được nhiều thứ, được lấy từ chuyên môn để chia sẻ cho bạn.
 • Đánh giá viên hiện tại và được bổ nhiệm mới
 • Nhà quản lý và cố vấn về an toàn sức khỏe
 • Những nhà quản lý và cố vấn về môi trường
 • Những nhà quản lý rủi ro mở rộng

Tôi sẽ học những gì?

 • Nhận được sự khái quát về đánh giá quản lý an toàn sức khỏe và những tiêu chuẩn từ chứng nhận BS OHSAS 18001:2007
 • Trở thành đánh giá viên nội bộ có năng lực, hiểu biết và đầy kĩ năng để đem lại quá trình đánh giá hàng đầu
 • Tự tin trong việc lên kế hoạch, hoạch định, báo cáo và báo cáo chính xác.
 • Chia sẻ kiến thức và đảm bảo những cải thiện được tạo ra một cách nhanh chóng và hiệu quả
 • Dẫn dắt và xây dựng nhận thức bởi tiêu chuẩn cao nhất về quản lý an toàn sức khỏe đối với tổ chức bạn

Khóa học bao gồm những gì?

 • Sổ ghi chép
 • Bữa trưa
 • Đồ ăn nhẹ