Kỹ năng ảnh hưởng, thuyết phục

Chi tiết khóa học

Cấu trúc khóa học: Thảo luận trực tiếp và áp dụng thực tế, sử dụng công cụ và biểu mẫu


Mô tả khóa học

Việc đào tạo có sẵn trong những khóa đào tạo thành viên hội đồng chúng tôi có thể luôn luôn được sử dụng trong công việc bên ngoài BSI, nhưng đặc biệt có thể ảnh hưởng và thuyết phục người khác là một trong những kỹ năng chuyển nhượng và giá trị nhất cần có. Khóa học này đưa bạn đến một hành trình tự nhận thức, sử dụng rất nhiều phong cách học khác nhau để đảm bảo khi hoàn thành khóa học bạn có sự tự tin, được tạo lập tốt dựa trên khả năng được nâng cao. Để ảnh hưởng đến suy nghĩ và hành vi người khác, thuyết phục họ theo cách nghĩ của bạn, cần phải giao tiếp một cách tự tin, xây dựng mối quan hệ và duy trì quyết đoán thậm chí khi bị áp lực. Khóa học này được thiết kế giúp bạn trở nên tự tin hơn, ảnh hưởng và thuyết phục hơn trong công việc thông qua việc nhận ra sự kết nối giữa kỹ năng giao tiếp và sự ảnh hưởng mà kỹ năng đó lên những người khác.


Mục tiêu khóa học

Giúp các thành viên được tham gia vào việc tiêu chuẩn hóa quốc tế

  • Giao tiếp theo cách thuyết phục hơn với đồng nghiệp và những cá nhân bên ngoài tổ chức.
  • Phát triển mối quan hệ công việc hiệu quả và sáng tạo hơn
  • Giải thích những ý tưởng phức tạp theo cách minh họa hiểu biết và tăng khả năng thành công
  • Sự tự tin trong giao tiếp được tăng lên tại các cuộc họp
  • Trở thành người luôn thấu hiểu để đưa ra những kỹ năng có sức thuyết phục.
  • Nhận ra phong cách ảnh hưởng yêu thích cá nhân và sử dụng nó để động viên người khác thay đổi.