Nhóm tham khảo những chuyên gia khuyết tật

BSI được cam kết để thiết lập những tiêu chuẩn thực hiện những nguyên tắc người tiêu dùng cơ bản, đặc biệt là trong lĩnh vực truy cập và tính tổng thể. Với suy nghĩ đó chúng tôi cần phải đảm bảo hỗ trợ các tiêu chuẩn khuyến khích tính có sẵn của sản phẩm và dịch vụ tới tất cả người tiêu dùng, không liên quan đến việc khuyết tật và suy yếu.

Khi BSI xuất bản hơn 50.000 tiêu chuẩn về sản phẩm và dịch vụ, chúng tôi đã tạo ra Nhóm tham khảo Chuyên gia về Khuyết tật (DERGF) để cung cấp những kiến thức đã được thông báo đến lượng lớn những người có ảnh hưởng tới người khuyết tật.

DERG là một phần Mạng lưới CPI và DERG bao gồm một nhóm lớn người khuyết tật với những chuyên gia liên quan và quan tâm đến công bằng với khuyết tật, điều khoản truy cập và dịch vụ. Bản tóm tắt là để theo dõi việc thực hành BSI và để đem lại sự hiện diện mạnh mẽ trong sự phát triển và thúc đẩy những tiêu chuẩn ảnh hưởng đến cộng đồng những người khuyết tật (ví dụ như những tiêu chuẩn phức tạp liên quan đến xe lăn và thang máy).Mục đích chính là:

  • Cải thiện nhận thức người tiêu dùng về những tiêu chuẩn và tăng sự liên quan với những người khuyết tật trong trường hợp cụ thể và công chúng trên diện rộng.
  • Tăng việc cộng tác với những tổ chức bên ngoài liên quan đến người tiêu dùng và lợi ích cộng đồng, đặc biệt là những tổ chức trong ngành khuyết tật, để ảnh hưởng đến các chương trình phát triển tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế.
  • Tăng sơ lược tiểu sử về những yêu cầu người khuyết tật thông qua BSI-CPI Mạng lưới Người tiêu dùng và Lợi ích cộng đồng và duy trì cũng như cải thiện sự tương tác với những phòng ban BSI liên quan để đảm bảo đầu vào hiệu quả từ Mạng lưới CPI vào các tiêu chuẩn BSI và những sản phẩm liên quan.
  • Thể hiện trách nhiệm xã hội – liên quan đến soạn thảo và sử dụng tiêu chuẩn được bao gồm hoàn toàn và có sẵn trong tất cả khuôn khổ phù hợp. Những tiêu chuẩn này liên quan thường xuyên đến khả năng truy cập, an ninh, an toàn, khả năng chống chịu và tiêu chuẩn hóa những dịch vụ.

 


Thành viên

Nhóm được dẫn dắt bởi Điều phối viên CPI BSI trong việc Truy cập/ Thiết kế cho tất cả các nhómHồ sơ nhóm tham khảo những chuyên gia Khuyết tật- Các thành viên

Nhóm được thành lập trong BSI-CPIN dưới sự hướng dẫn Michelle Valentine- Giám đốc công ty TNHH Khuyết tật tiên tiến và thành viên hội đồng Người khuyết tật Hội đồng Bình đẳng và quyền công dân.

Michelle nói:

“Khi chúng tôi tham gia BSI, tôi đã nhận ra ở đó có rất nhiều người có kiến thức uyên bác cung cấp đầu vào cho các tiêu chuẩn. Tuy nhiên, tiếng nói những chuyên gia khuyết tật dường như không phải hiện tại, vì vậy tôi quyết định làm việc với BSI-CPIN để thành lập Nhóm tham khảo những chuyên gia khuyết tật. Tôi muốn xem việc nhóm cung cấp những cơ hội cho những chuyên gia khuyết tật những người có kinh nghiệm và kiến thức liên quan để góp phần vào quy trình tiêu chuẩn, nhưng họ cũng mang đến cho quy trình đó thêm một khía cạnh về việc bị khiếm khuyết và cam kết về viễn cảnh bình đẳng đối với khuyết tật”.

WaqasChauhdry là một trong những thành viên nhóm. Ông ấy là một chuyên viên tư vấn về việc quản lý ở Luân Đôn chuyên về bình đẳng đối với khuyết tật. Mục đích để ông ấy hiểu hơn về những vấn đề thực hành và đặc biệt có hứng thú trong việc tạo ra một trang điện tử có thể truy cập và sử dụng cho những người khuyết tật. WaqasChauhdry muốn DERG thúc đẩy những hiểu biết và áp dụng những tiêu chuẩn BSI qua người vận hành trong ngành công chúng như một công cụ tiêu chuẩn thúc đẩy sự bình đẳng đối với khuyết tật. Waqas đã đóng góp cho BSI các video và các bài báo về khả năng truy cập và tiêu chuẩn.

Rory Heap, Giám đốc Bình đẳng và Đa dạng Dịch vụ Quản lý tội phạm quốc gia (cơ quan chính phủ NOMS) là một thành viên chính DERG. Ông ấy cảm thấy Nhóm có thể ảnh hưởng những tiêu chuẩn quốc tế theo cách có thể làm cho nó khả thi hơn đối với việc mở rộng phần III của DDA đối với những nhà sản xuất về sản phẩm không chuyên hàng ngày giống như TV, những ứng dụng trong nước và máy rút tiền ATM.

“Tôi có một niềm đam mê sâu sắc cũng như một chút thất vọng về việc không thể truy cập đối với những hệ thống/ sản phẩm/ tài liệu tất cả các loại. Những người khuyết tật đối mặt với những rào cản, không chỉ với vấn đề lớn, mà còn đối mặt hàng ngày, cõi trần tục và phù du; những điều này đã gây ra nhiều thất vọng như những hệ thống mega”