Nhà đầu tư con người

BSI và Nhà đầu tư nhân sự

Nhà đầu tư con người là tiêu chuẩn quản lý nhân sự hàng đầu tại Vương quốc Anh. Tổ chức này có chuyên môn trong việc chuyển đổi đánh giá hoạt động kinh doanh thông qua nhân sự. Năm 2012, lần đầu tiên chúng tôi đạt công nhận tiêu chuẩn nhà đầu tư nhân sự.

Tiêu chuẩn được trao cho những tổ chức có thể chú trọng gắn kết rõ ràng giữa những mục tiêu doanh nghiệp, nhóm hay những mục tiêu cá nhân và khả năng để dẫn dắt, quản lý việc tham gia, sự phát triển nhân sự trước việc hoàn thành và vượt qua các mục tiêu.

Là Nhà đầu tư nhân sự, công ty là một thành tựu truyền cảm hứng với chúng tôi nhưng không muốn dừng ở đó. Chúng tôi cam kết duy trì giải thưởng và đạt được sự công nhận cao hơn trong tương lai. Và chúng tôi sẽ làm điều đó thông qua sự cải tiến thường xuyên theo cách chúng tôi lãnh đạo, quản lý và phát triển mỗi nhân viên.

Có được danh hiệu Nhà đầu tư nhân sự là một trong những cột mốc của chuyến hành trình hướng đến sự hoàn hảo của nhân viên. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào nhân viên- đào tạo và phát triển những học viên chuyên môn, các chương trình lãnh đạo và quản lý cũng như những đánh giá và đo lường về hoạt động