Đánh giá nội bộ tiêu chuẩn AS9100 lần sửa đổi C

Đừng bỏ qua tiêu chuẩn và hãy đi đầu trong việc duy trì hệ thống quản lý chất lượng khoá đào tạo Đánh giá Nội bộ AS9100 sửa đổi lần C và đảm bảo doanh nghiệp được công nhận là nhà cung cấp đáng tin cậy.

Giảm thiểu rủi ro, tăng cường tính an toàn và đáp ứng những tiêu chuẩn chất lượng quốc tế với sự công nhận AS9100 và duy trì các tiêu chuẩn này để đạt được sự cải tiến thường xuyên với khả năng đánh giá nội bộ.

Khóa học 2 ngày sẽ cung cấp cho bạn những công cụ để đánh giá cấp độ thích hợp trong ngành hàng không, vũ trụ và cả quốc phòng. Làm cùng các giảng viên chuyên môn, bạn sẽ đạt được sự hiểu biết chi tiết bao gồm những yêu cầu ISO 19011, cũng như hoạch định, triển khai, quản lý và báo cáo trên đánh giá nội bộ.


Ai nên tham dự?

 • Các nhà quản lý và tư vấn chất lượng
 • Những đánh giá viên độc lập và nội bộ
 • Những người chịu trách nhiệm cho việc giới thiệu tiêu chuẩn AS9100 đến với tổ chức.

Tôi sẽ học được gì?

 • Đánh giá cao những nguyên tắc quản lý chất lượng ISO 9100 liên quan đến AS9100
 • Hiểu rõ những yêu cầu AS9100
 • Hiểu được yêu cầu  đánh giá viên AS9100 nội bộ
 • Trở thành đánh giá viên AS9100 nội bộ tự tin trong hoạch định, áp dụng, quản lý
 • Dẫn đầu trong báo cáo và theo dõi hoạt động
 • Đạt điểm CPD và sự ghi nhận chuyên nghiệp.

Tôi sẽ được lợi như thế nào?

 • Đảm bảo tiêu chuẩn AS9100 về an toàn và tin cậy trong tổ chức
 • Lợi ích từ việc có nhân viên có chuyên môn đánh giá
 • Tự tin về hệ thống quản lý chất lượng là phù hợp tiêu chuẩn AS9100
 • Đạt được sự cải tiến thường xuyên trong toàn tổ chức
 • Tăng cường niềm tin khách hàng và danh tiếng trong ngành
 • Thúc đẩy nhân viên thông qua sự phát triển chuyên nghiệp

Khóa đào tạo bao gồm

 • Sổ ghi chép
 • Ăn trưa
 • Ăn nhẹ