FDA Gıda Güvenliği Modernizasyon Yasası

FDA Gıda Güvenliği Modernizasyon Yasası (FSMA) esasen gıda kontaminasyonunun önlenmesine odaklanmaktadır ve ABD gıda güvenliği mevzuatı açısından önemli bir değişikliktir. Mevzuatta yapılan değişiklikler ABD'de tüketilmek üzere insan ve hayvan gıdaları üreten yerli ABD gıda tesisleri ve yabancı gıda tesislerinin her ikisini de etkilemektedir.

Tüm dünyada ABD'ye insan veya hayvan gıdası ihracatı yapan tüm organizasyonların FSMA Yabancı Tedarikçi Doğrulama Programı'nın (FSVP) beklentilerine uyması gerekecektir. Global gıda tedarik zincirini kullanarak farklı ülkelerden güvenli gıda tedarik etme yükümlülüğüne sahip olmaları nedeniyle, gerekliliklerin karşılandığını teyit etme sorumluluğu ABD'li ithalatçıya aittir.

Yabancı Tedarikçi Doğrulama Programı'nın gerekliliklerine ek olarak, ithalatçı şirket, Gönüllü Kalifiye İthalatçı Programına (VQIP) da katılabilir. Programın amacı FDA programına uygun olarak belgelendirilmiş olan tesislerden alınan gıdaların ithalatını kolaylaştırmaktır. İlgili FDA programı Gıda Güvenliği Denetimleri ve Belgelendirmesi gerçekleştirmeleri için Üçüncü Taraf Belgelendirme Kuruluşlarının Akreditasyonuna yönelik bir çerçeve sunar.

Gönüllü FSMA akreditasyonlu üçüncü taraf belgelendirmesi programı üçüncü taraf belgelendirme kuruluşları ve denetçilerin gıda güvenliği denetimleri yapmak ve yabancı gıda tesisleri ve ürettikleri gıdalar için belge vermek üzere akredite edilmelerine olanak tanır. Bu belge aşağıdakiler için gereklidir:

  • İthal edilen gıdaların hızlandırılmış incelemeyle ülkeye girmesi için Gönüllü Kalifiye İthalatçı Programı (VQIP)
  • İthal edilmek üzere sunulan bir gıdayla birlikte akredite bir üçüncü taraf belgelendirme kurumundan alınan bir belgenin de sunulmasının gerektiği (FDA tarafından şart koşulduğu) durumlar

BSI nasıl yardımcı olabilir?

BSI, ABD'ye ihracat yapmaya yönelik FSMA gerekliliklerini karşılamanıza yardımcı olmak için geliştirilen uzmanlaşmış eğitim programları aracılığıyla organizasyonunuzu destekleyebilir. Bu programlar şunları içerir:

  • Gıda organizasyonlarının FSMA belgesi almak için karşılaması gereken spesifik gereklilikleri özetlemeye yönelik Yabancı Tedarikçi Doğrulama Programı (FSVP) eğitimi
  • Önleyici Kontrolde Yetkin Kişi / Gıda Güvenliği Yöneticisi (PCQI) eğitimi. Bu eğitim FDA tarafından yeterli olarak kabul edilen risk bazlı önleyici kontrollerin geliştirilmesi ve uygulanmasına ilişkin eğitimin başarıyla tamamlanması yoluyla bir PCQI'ya yönelik gereklilikleri karşılamanıza olanak tanır.

Her tesis için bir PCQI'nın o tesise özgü bir gıda güvenliği planı hazırlamasının veya bu planın hazırlanmasını denetlemesinin gerektiğini unutmayın.


FSMA gereklilikleri ve uyumluluk zaman çizelgeleri

Gıda, İlaç ve Kozmetik Yasası'nın 415’inci bölümü uyarınca kayıt yaptırması gereken yabancı gıda tesislerinin FDA Gıda Güvenliği Modernizasyon Yasası (FSMA) ve modernize edilmiş Güncel İyi Üretim Uygulamaları (CGMP'ler) tarafından şart koşulan risk bazlı önleyici kontrollere yönelik gerekliliklere uyum sağlaması gerekecektir. Bu, bir gıda tesisinin ürün ve süreçleri ile ilgili tehlikeleri en aza indirmeye veya önlemeye yönelik risk bazlı önleyici kontrollerin kapsamlı bir analizini yapmasını gerektirir. Ayrıca yine ilgili gıda tesisinin, Önleyici Kontrolde Yetkin Kişi / Gıda Güvenliği Yöneticisi (PCQI) tarafından hazırlanan dokümante edilmiş bir gıda güvenliği planına sahip olması gerekmektedir.

FSMA uyumluluk tarihleri aşamalıdır, şirketin büyüklüğüne göre belirlenir ve tedarik zinciri programının gereklilikleri için ayrı tarihler içerir.


Neden BSI?

BSI tüm dünyada güvenli, sürdürülebilir ve yüksek kaliteli gıda sağlanması gerektiğine inanmaktadır. Bu anlamda, gıda güvenliği konusunda bir çok belgelendirme ve risk yönetimi hizmetleri sunuyoruz.

GFSI tarafından tanınan standartlar da dahil olmak üzere, gıda güvenliği konusunda tedarik zincirinin tamamında çok çeşitli entegre denetimler yapabilme yeteneğine sahip olan lider bir gıda güvenliği ve belgelendirmesi kuruluşuyuz.

Gıda güvenliğine yönelik hizmet çözümümüz belgelendirme, eğitim, denetim ve tedarik zinciri yazılımlarını içerir ve size ve müşterilerinize güvence sağlayıp riskleri daha etkili bir şekilde yönetmenize olanak tanır.