FMEA Proses Eğitimi

Özellikle otomotiv sanayinde olmak üzere, parça üretimi yapan tüm sektörlere uygulanabilen bir ön proses tasarım aracıdır. Parça üretimi sırasında olabilecek, proses kaynaklı tüm parça hatalarının önceden tahmin edilip, daha seri üretim başlamadan önceki ürün devreye alma ve metod çalışmaları sırasında, olması tahmin edilen parça hatalarının müşterilere ve parçanın kullanıldığı araca/üniteye etkilerini , hataların kök nedenlerini analiz eden ve sonuçta, etkinin büyüklüğüne, olası hatanın oluşma sıklığına ve yakalanabilirliğine bağlı olarak hesaplanan riskin büyüklüğüne göre, parça üretiminde alınması gerekli kontrol ve önlemleri analiz eder.

Hata Türü ve Etkileri Analizi uygulaması;

 • Potansiyel hataları tanımlar,
 • Potansiyel hataların tüm müşterilere ve ürünün kullanıldığı araca etkilerini değerlendirir,
 • Potansiyel hataların nedenlerini ve bu nedenlerin oluşma sıklığını değerlendirir,
 • Potansiyel hataların ve nedenlerinin yakalanabilme / önlenebilme özelliğini değerlendirir,
 • Etki büyüklüğüne, oluşma sıklığına ve yakalanabilme özelliğine bağlı riski hesaplar,
 • Bu risklerin oluşmasını önlemek veya oluşma sıklığını azaltmak için gerekli önleyici veya düzeltici faaliyetlerin planlanmasını ve uygulanmasını sağlar,
 • Hata Türü ve Etkileri Analizi, yeni ürünlerin ve proseslerin devreye alınmasında veya mevcut ürünlerin ve proseslerin geliştirilmesinde ve revizyonunda öncelikli olarak kullanılan bir tasarım tekniğidir. Olası hata risklerinin ortadan kaldırılmasına odaklanan ve bu amaçla yapılan faaliyetleri belgelendiren bir tekniktir. Bu analiz önleyici faaliyetlerle ilgilenmektedir

Kimler Katılmalı

Kuruluşlarda proje ve ürün geliştirme , mühendislik ve üretim, kalite güvence birimlerinde çalışan birim sorumluları başta olmak üzere, yeni ürün / proses devreye almada görevli olabilecek diğer birim sorumluları katılmalıdır,

İşinize Faydası

Mühendislik, AR-GE, Üretim, Proses ve Kalite Sorumluluğunda çalışan katılımcıların, FMEA konusunda bilgi sahibi olmalarının sağlanması veya FMEA konusundaki teorik bilgi ve uygulama deneyimlerinin artırılmasının sağlanması.

Eğitim Yapısı

 • FMEA nedir?
 • FMEA uygulama sistematiği,
 • Proses FMEA (PFMEA),
 • PFMEA Risk Değerlendirme Tekniği ve değerlendirmede kullanılan derecelendirme
 • tablolarının kullanımı,
 • Kuruluşunuzla ilgili veya genel PFMEA örneği.

Gerekli Ön Bilgi

FMEA Proses Eğitimi'ne katılmak için herhangi bir ön bilgi gerekmemektedir.