İPK İstatistiksel Proses Kontrol Eğitimi

Özellikle özel karakteristik üreten üretim proseslerine uygulanır. Bu prosesler, müşteriye sağlayacağı sonuçlar açısından daha kritik olduğu için, daha iyi izlenmeli ve proses sonucuna etki edebilecek olumsuz faktörler ve hata nedenleri üretim prosesi boyunca izlenmeli, hata nedenleri oluştukça önlem alınmalı ve böylece, hedeflenen yetenekte ve nominal ölçüye çok yakın parçalar üretilebilmelidir. Ve üretim prosesi sonucunda da, proses yeteneği hesaplanarak, prosesin, hedeflenen yeteneğe ne kadar yakın parça ürettiği değerlendirilebilmelidir. İşte İPK, yukardaki amaçlar doğrultusunda, kritik prosesleri daha yakından izlemek ve kontrol etmek için kullanılan bir yöntemdir.

Katılımcılar, böylece, kritik prosesleri daha iyi yönetecekler ve ISO/TS 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi'nin en önemli araçlarından olan İPK konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olacaklardır.


Kimler Katılmalı

Üretimde ve üretilen parça kalite kontrolünde ve/veya veri toplama ve analizi konularında çalışan ya da karar verme konumunda olan ve temel matematik bilgisine sahip olan her düzeyden personel, orta kademe üretim ve kalite yöneticileri ve şefleri katılabilir.

İşinize Faydası

İstatistiksel proses kontrolü (İPK), bir üretim prosesinin değişkenliğini değerlendirmek, kontrol etmek, iyileştirmek ve prosesin, sürekli istenen ve hedeflenen yetenekte ürün verme yeteneğini sağlamak için kullanılan bir yöntemdir. Bu eğitimde; bu yöntemi ve temel istatistiksel proses kontrolü tekniklerini, kontrol dışı durumlarda problemin kaynağının belirlenmesinde kullanılacak yöntemleri tanıyacak, öğreneceksiniz.

Eğitim Yapısı

 • İstatistik ve ölçme
  - İstatistiğin uygulaması
  - İstatistik uygulamalarında süreç
  - İstatistiksel ölçüler
 • Veri toplama
  - Ana kütle ve örnekleme
  - İstatistiksek seriler
 • İstatistiksel kavramlar
  - Normal dağılım
  - Ortalama, mod, medyan
  - Değişim aralığı
  - Değişkenlik ve standart sapma
  - Kararlılık
 • Temel istatistiksel teknikler
  -  Histogram
  - Pareto diyagramı
  - Neden-sonuç diyagramı
  - Dağılma diyagramı
  - Eğilim diyagramı
  - Akış diyagramı
  - Kontrol tablosu
 • İstatistiksel Proses Kontrolu
  - X-R tabloları
  - p,np,u ve c tabloları
  - Yorumlama ve analiz
 • Süreç Yeterliliği.

Gerekli Ön Bilgi

İPK İstatistiksel Proses Kontrol Eğitimi'ne katılmak için herhangi bir ön bilgi gerekmemektedir.