ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi 2005'ten 2013’e Geçiş Baş Tetkikçi Eğitimi

Bu 2 günlük eğitim, ISO/IEC 27001:2005 konusunda danışmanlık, uygulama ve tetkik aşamalarında görev alan baş tetkikçilerine yöneliktir.

Yeni güncellenen standart olan ISO/IEC 27001:2013 ile birlikte, kuruluşlar için mevcut sistemlerinibu versiyona uyarlılığı konusu önemli bir ihtiyaç haline geldi. Bu eğitimimize katılan baş tetkikçiler, bu ihtiyaca yönelik beklentiyi karşılayabilecekler.

Sizlere bu standardın önceki ve yenilenen versiyonları arasındaki farkları öğretiyor olacağız, dolayısıyla uyumluluk süreci konusunda çalıştığımız kuruluşlara yardımcı olabileceksiniz.

Bu eğitim özellikle geçiş stratejisinin Bilgi Güvenliği Yönetim sistemi dökümantasyonunu ve proseslerini yeni versiyona göre şekillendirecek olan kuruluşlara yönelik yararlı olacaktır. Kuruluşlar sizden bu konuda bir girdi bekleyecekler ve sizler sağlıklı bir bağımsız denetim gerçekleştirebileceksiniz.


Kimler Katılmalı

 • Bu eğitim halen ISO/IEC 27001 standardına göre tetkik yürüten ve ISO/IEC 27001:2013 versiyonuna göre uyumluluk çalışmaları gerçekleştirmek isteyen kişiler içindir.
 • Bu eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar, BSI Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteleri Baş Tetkikçi Geçiş Eğitimi sertifikası almaya hak kazanacaktır.
 • IRCA belgeli BGYS tetkikçileri veya IRCA belgeli BGYS Baş Tetkikçi eğitimlerini başarıyla tamamlamış katılımcılar, IRCA onaylı Baş Tetkikçi Geçiş Eğitimi sertifikası alacaktır. 

İşinize Faydası

 • Kendi şirketiniz için, kuruluşunuz güncel ISO/IEC 27001:2013’e uygun bir tetkik sürecini gerçekleştirip yönetme konusunda bilgi sahibi olacak.
 • Bağımsız bir danışman iseniz, kuruluşlar önceki sürümle yeni sürüm arasındaki farklar ve uyum süreci hakkında sizden bilgi almak isteyeceklerdir.

Eğitim Yapısı

 • SL Appendix 2’nin yazarları tarafından amacı ve kullanımı
 • Genel bir yönetim sisteminin yapısı
 • Önceki versiyona göre yeni ve revise edilmiş kavram ve tanımlamalar
 • SL Appendix 2’de yer alan Context, Leadership, Planning and Support bölümleriyle alakalı olarak yeni gereklilikler nelerdir
 • ISO/IEC 27001:2005’den ISO/IEC 27001:2013’e geçiş sürecinde Annex SK Appendix 2 dikkate alınarak BGYS’e yönelik özel gereksinimler
 • BSI Belgelendirmelerinin geçiş düzenlemeleri
 • ISO/IEC 27001:2013’e uyumlu bir tetkikin planlanması ve gerçekleştirilmesi

Gerekli Ön Bilgi

ISO/IEC 27001:2005 Baş Tetkikçi Eğitimini BSI'dan ya da onaylı başka bir kurumdan başarıyla tamamlamış olmalısınız. Bunu doğrulamak için, sertifikanızın bir kopyasını göndermeniz gerekecektir.

Bu eğitimi daha önce IRCA onaylı olarak almış olanlara IRCA onaylı bir geçiş sertifikası düzenlenecektir.

Eğitim sonunda sınav yoktur.