ISO 13053 Lean Altı Sigma

Altı Sigma'nın amacı hata ve fireyi bertaraf ederek kalite performansını yükseltmektir.


ISO 13053 nedir?

Çalışma süreçlerinizi sade tutun, daha hızlı ve daha iyi sonuç alın ve Lean Altı Sigma standardımızla müşteri memnuniyetini yükseltin.

Altı Sigma tüm iş süreçlerinde varyasyonları azaltmaya odaklanmış bir iyileştirme yaklaşımıdır. Yöntem farklılıkları, arızaları ve verimsiz operasyonları da içeren, istenmeyen yan sonuçlar doğurur. Dünyanın önde gelen şirketlerinden çoğu bu çalışma geliştirme yaklaşımını benimsemiştir. Farklılıklardaki sistemli düşüş, müşteri memnuniyeti ve kar atışlarıyla sonuçlanacak yüksek kaliteli süreçlere yol açar.


Altı Sigma için Tasarım (DFSS)

Bu tasarım sürekli işlevsellik sunarak müşterilerimizin tüm isteklerini karşılayacak yenilikçi, sağlam ürünlerin geliştirilmesini sağlamak için kullanılır. İdeal olanı, yeni ürünlerin zamanında ve etkin olarak pazara sürülmesi maksadıyla güçlü Altı Sigma metodolojilerinin mevcut teknoloji ve ürün geliştirme yöntemleriyle karıştırılmasıdır.


Operasyonel Altı Sigma

Operasyonel Altı Sigma üretim ortamında, süreç girdisinde varyasyonu düşürmek için kullanılır. Bu amaç yapılandırılmış bir iyileştirme yöntemi (DMAIC) kullanarak gerçekleştirilir. Odakta müşteri bulunur ve iyileştirme faaliyetleri müşteri memnuniyeti bağlamında en büyük kazanımı sağlayacak alanlara yöneltilir.


İşlemsel Altı Sigma

İşlemsel Altı Sigma idari ya da hizmetle ilgili süreçlerde varyasyonu düşürmek için kullanılır. İşlemsel projelerin ortak hedefi, işlem süresini azaltmak, böylelikle daha yüksek müşteri memnuniyeti ve çok arttırılmış verim yaratmaktır.


Lean Altı Sigma Eğitimleri

Tüm BSI eğitimleri konuyu tümüyle anlamanızı sağlamak için sınıf eğitimleri, workshoplar ve grup çalışmaları içerir ve hızlandırılmış öğrenme tekniklerinden yararlanır. Geniş kapsamlı Altı Sigma eğitimlerimiz ihtiyaçlarınıza göre geliştirilebilir, yerinde ya da açık bir programla verilebilir.
Neden BSI?

Standartların oluşturulmasına 100 yıl önce öncülük ettik ve günümüzde de standartlar konusunda global bir lider konumundayız. Dünyada 172 ülkede en büyük global markalardan, küçük ve orta ölçekli kuruluşlara kadar 80.000'i aşkın kuruluşa rekabet üstünlüğü kazanmaları konusunda yardımcı oluyoruz. Standartları başından sonuna kadar anlayan birkaç kuruluştan biri olarak, müşterilerimizin sadece standartlara ne kadar uyduklarını değerlendirmekle kalmıyor, sıfırdan yeni standartlar yaratıyor ve kuruşlara bu standartları kullanmaları ve daha iyi performans göstermeleri amacıyla eğitimler veriyoruz. Bilgi birikimimiz ile kuruluşunuzu geliştirmenize yardımcı oluyoruz.