RADMAC

RADMAC Belgelendirmesi, radyatör ve konvektör üreticileri ile bazı ulusal ürün belgelendirme kuruluşu arasında başlatılmış olan ortak bir girişimdir. Bu girişimin amacı radyatör ve konvektörler için farklı amaçlar ile oluşturulmuş birçok test ve belgelendirme prosedürünü bir çatı altında toplayarak, ürünlerin güvenli ve kaliteli olduğunu belgelendirmektir.  

Bu girişime destek veren belgelendirme kuruluşları ve onların özel ürün belgelerinin adları aşağıda listelenmiştir.

  • BSI Kitemark – Birleşik Krallık
  • AENOR işareti – İspanya
  • AFNOR NF işareti – Fransa
  • RAL işareti – Almanya  

Yukarıdaki belgelendirme kurumlarının her biri, RADMAC belgelendirmesi kapsamında diğer tanımlı belgelendirme kuruluşu tarafından verilmiş/hazırlanmış olan test laboratuvarlarını kabul eder ve RADMAC sürecinin bir parçası olan üretim yeri kontrollerini gerçekleştirirler. Burada onaylı kuruluşlar bütün testleri yapamıyorlar ise RADMAC onaylı test laboratuvarlarında testlerin yapılmasını sağlayabilirler.

Sürecin bir parçası olarak Belgelendirme Kurumlarının birinden gelen denetçi(ler) tarafından ziyaretler gerçekleştirilecek ve aynı yerde bulunan ilgili tüm belgelendirme işaretlerini kapsayacaktır. Böylelikle yukarıda tanımlı her bir özel belge için ayrıca bir denetime ihtiyaç duyulmayacaktır. Firmadaki yıllık denetim gün sayısı ve maliyetler direkt olarak düşmüş olacaktır.

RADMAC, EN 442 kapsamında zorunlu olan CE markalamadan farklı olarak bir çok avantajları da üreticilere sağlamaktadır. RADMAC ile CE Markalama arasındaki farkları özetlemek gerekirse;


Ürün Belgelendirme Hakkında Daha Fazla Bilgi Alın