ENEC Plus

enec plus


Avrupa’da satılan birçok aydınlatma armatürü güvenli değildir, bu konuda bir çözümümüz var..

ENEC, elektrikle çalışan ürünler için Avrupa Standartları’na uygunluğu gösteren bir Yüksek Kalite Belgesidir.

Elektrik sektöründe hizmet veren Avrupa Belgelendirme Kurumları, ENEC Belgesi’ni elektrikli ürünleri kapsayan tüm sektörler için açık ve ulaşılabilir hale getirmiştir.

Testler dünya çapında ENEC onaylı bağımsız test laboratuvarlarında ve onaylı Üretici Laboratuvarları’nda yapılmaktadır.

ENEC, Avrupa’da ‘güvenlik’ anlamına gelmektedir ve ENEC Belgesi’nin ortaya çıkmasında katkısı olan tüm kurumlar ve kişiler en yüksek güvenlik seviyelerine gönderme yapan bu taahhüte destek vermektedirler.

ENEC’li bir ürün, ENEC Plus alma hakkına da sahip olur; ENEC Plus, ENEC’in güvenlik standartlarına ek olarak performans testlerini de kapsar, üreticiler ENEC Plus Belgesi’ne sahip olarak performansla ilgili tüm ölçümleri müşterilerine sunarak pazarda ciddi bir avantaj elde edebilirler.

LED’li armatürlerin ortaya çıkmasıyla birlikte, aydınlatma teknolojisi bir adım öteye taşınmış oldu.

Bu inovasyonu desteklemek amacıyla, LED modüller ve LED armatürler için IEC performans testleri geliştirildi.

Özellikle profesyonel pazar için üreticiler; armatürlerini bu teknolojiye göre geliştirdiler ve geliştirmeye de devam ediyorlar.

LED’li armatür üreticileri, armatürleriyle ilgili, müşterilerine performans ve uzun süreli kullanım avantajı vaat ediyorlar. Kullanıcılar da üreticilerin ileri sürdüğü bu iddiaları doğrulamak istiyorlar. Pazarın bu ihtiyacına yanıt vermek üzere, Avrupa aydınlatma sektörünün sesi olan LightingEurope ve bağımsız üçüncü taraf Avrupa Belgelendirmesi olan ENEC; Alçak Gerilim Direktifine tabi olan ürünler için güçlerini ENEC Plus Belgelendirmesi’ni ortaya çıkarmak için birleştirdiler.

Neden ENEC Plus ?

-          ENEC Plus, sürekli gelişim modeline dayanmaktadır: Teknoloji ve standartlaştırma ileri gittikçe ENEC Plus’ın gereksinimleri de aynı anda değişip gelişmekte ve performansla ilgili yeni unsurlar eklenmektedir. Bu şekilde  ENEC Plus geleceğe uyumlu hale gelmiştir.

-          ENEC Plus, armatür hakkında performansla ilgili iddiaları doğrular ve ürün tasarımının sağlamlığını denetler, böylece aydınlatma armatürlerini adil bir şekilde karşılaştırabilmek için objektif bir temel sunar.

-          ENEC Plus, ihalelerle ilgili birçok maliyeti önemli ölçüde düşürmektedir: İhale çağrılarında bulunan değişken kurallara istinaden tekrar tekrar istenen perfromans testlerine gerek kalmayacaktır.

-          Maliyetin daha çok azaltması ve projelerin daha da basit, sade hale getirilmesi; üreticilerin onaylı test laboratuvarlarını kullanılması ile bu laboratuvarların test verilerinin ENEC Plus tarafından kabul görülmesi, testlerin ikince bir kez yapılmamasına olanak sağlar.

 

ENEC Plus belgesi taşıyan bir ürün, üreticilerin performansla ilgili iddialarını, bağımsız bir kurum tarafından verilmiş olan bir uygunluk belgesi sayesinde ispatlama şansı verir.

Üreticiler ENEC Plus’la,  Avrupa pazarı için mümkün olan en iyi ürünü sunabilme sorumluluklarını göstermiş olurlar.

ENEC Plus Nasıl İşliyor ?

-          Bir ürünün ENEC Plus Belgesi alabilmesi için öncelikle ENEC Belgesi’ne sahip olması gerekmektedir, güvenlik olmadan performans mümkün değildir.

-          Performans testleri ENEC tarafından onaylanan laboratuvarlarda ya da düzenli olarak denetlenen  üretici laboratuvarlarında yapılmaktadır. (MPL)

-          Tüm laboratuvarlar Avrupa’dadır.

-          ENEC Plus, ilk olarak IEC Performans standartları olan IEC/PAS 62722-1, IEC/PAS62722-2-1 ve IEC/PAS 62717’yi (6000 saat süren son ürün testi hariç) temel alarak ek performans unsurlarına sahip olabilmek için pazar ihtiyaçlarına göre gelişme gösterecektir.

-          ENEC Plus Belgesi almış tüm ürünler kamuya açık veri tabanı olan www.enecplus.eu’da listelenmektedir.

-          ENEC Plus, yalnızca LED’li armatürler için değil, geleneksel ışık kaynakları için de alınabilir.

ENEC Plus Neden Önemlidir ?

ENEC Plus içinde kilit avantajlar barındırıan bir belgelendirme sistemidir:

 

-          Bağımsız üçüncü taraf belgelendirme

-          Belgenin yaşam süresi boyunca güvenlik ve performans güvencesi

-          Tüm ENEC Plus Belgeli ürünler kamuya açık veri tabanında listelenmektedir

-          Avrupa çapında ve ötesinde kabul edilen tek bir belge

-          İlk yıl ve takip eden yıllarda üretim gözetimi

-          Test laboratuvarlarının ve  Belgelendirme Kuruluşları’nın ilk yıl ve üç yıllık yeniden değerlendirilmeleri

-          Test uzmanlarının düzenli olarak buluşması


Ürün Belgelendirme Hakkında Daha Fazla Bilgi Alın