Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPR) 305/2011

 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPR) 305/2011 Avrupa Komisyonu ve Türkiye’deki ilgili kurumlar tarafından benimsenmiş olup, diğer yönetmelikler arasında yerini almaktadır. Bu değişikliğin sonucu olarak CE markalama Türkiye için de Temmuz 2013 tarihi itibariyle zorunlu hale gelmiştir. 

Düzenlemeye göre, CE markalama zorunluğu aşağıdakiler için geçerli olacaktır:

"inşaat işlerinde veya bu işlerin kısımlarında sürekli olarak yer almak amacıyla üretilip piyasaya sürülmüş ve performansıyla inşaat işlerinin temel gereklilikleri açısından inşaat işlerinin performansı üzerinde etki yapabilecek her türlü ürün veya kit."

Böylelikle, bu tanıma uyan, Temmuz 2013'den itibaren pazara sürülen ve uyumlandırılmış bir standart kapsamına giren her ürünün bir Performans Beyanı içermesi ve CE markasını sergilemesi gerekecektir.

 

CPR sizi nasıl etkiler?

Düzenlemenin kapsadığı ürünleri imal ya da ithal ediyorsanız, Türkiye ve Avrupa'da satabilmeden önce ürünün Düzenleme gerekliliklerini karşıladığını beyan etmeniz ve CE markasını göstermeniz gerekecektir.

Bir ürünün belirli bir uygulama için gerekli özelliklere sahip olduğundan inşaat tasarımcıları, müteahhitler ve yerel inşaat yetkilileri sorumlu olacak, üretici ve ithalatçılar gerekli test kanıtlarını sunmaları istenecektir.


BSI CPR için hazırlığınız sırasında nasıl yardımcı olur?

Kitemark çalışması, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında CE markalamasının zorunlu olduğu 2013 Temmuz ayı sonrası için hazırlıklarınıza yardımcı olabilir. Kitemark belgelendirmesi CE markalamasının temel gerekliliklerini aşar, ürünlerinizin kalite ve güvenilirliğini kanıtlar.  Kitemark, CE markalaması için gerekli başlangıç tip testini kapsadığından, yeni düzenlemelere uymak için gerek duyacağınız kanıtları sağlayabiliriz.


Yeni Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPR) Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

CPR'nin gereklilikleri ve inşaat ürünleri üzerindeki etkileri hakkında uzman tavsiyesi sağlamak imkanına da sahibiz. Test ve sertifikasyon hizmetlerimizin CPR gerekliliklerine uymanıza nasıl yardımcı olacağınızı öğrenmeniz için e-mail adresimiz: hanifi.baran@bsigroup.com

 

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında Onaylı Kuruluş olarak, BSI ürünlerinize şimdi CE markalaması uygulayarak Yapı Malzemeleri Yönetmeliği belgelendirme sürecini hazırlamanızda yardımcı olabilir.

Giderek daha çok uyumlandırılmış Avrupa standardının yayımlandığı bu günlerde, CE markalama İnşaat Ürünleri Yönergesi (CPR) kapsamında durmadan artan sayıda inşaat ürününe uygulanabilir olmaktadır.

Üreticiler birçok düzenleme sisteminden, ulusal ve uluslararası standartlardan ve  sertifikasyon gerekliliklerinden etkilenmiş, karmaşık bir global piyasayla karşı karşıyadır. Bu karmaşık ortam oldukça dinamiktir, başta global uyumlaştırma olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası forum ve girişimin etkisi altındadır.